20 augustus 2018

Jochem op ten Noort en Karin Bos

Opening expositie Jochem op ten Noort en Karin Bos
Zondag 23 september van 15.00 uur tot 17.30 uur
Gasunie, Concourslaan 17, Groningen

Jochem op ten Noort (1976) en Karin Bos (1966) delen niet alleen hun interesse in het landschap als onderwerp voor hun werk, maar hebben tevens een vergelijkbare blik als het om het verzamelen van bronmateriaal gaat. Beide schilders reizen regelmatig de wereld over op zoek naar landschappen die hen prikkelen tot nieuw werk. Daarbij hebben ze een voorkeur voor ruige, weerbarstige landschappen die niet onmiddellijk behagen, maar waarin altijd iets schuurt.

Speciaal voor deze tentoonstelling Expedition Nature, die deels eerder in het CODA Museum en in Kunstverein Springhornhof (D) te zien geweest is, hebben de Amsterdamse beeldend kunstenaars Jochem op ten Noort en Karin Bos bronmateriaal uitgewisseld. Zo is er onder meer nieuw werk te zien van beide schilders dat gebaseerd is op foto's genomen door Karin Bos tijdens een reis door Spanje.

http://jochemoptennoort.com

http://www.karinbos.info

Om 15.30 uur worden de bezoekers welkom geheten door Cees Pisuisse, voorzitter van de Kunstcommissie, waarna er een filmpje van de kunstenaars zal worden getoond. Vervolgens kan de expositie worden bezichtigd onder het genot van een drankje. Jochem op ten Noort is deze middag aanwezig.

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam