12 december 2015

Jonas Lund

Op 18 december opent: 'VBCN 10 jaar jong'

Voor deze tentoonstelling in het kader van de VBCN OPEN Curatorenprijs analyseerden de curatoren Alix de Massiac en Vincent van Velsen negenentwintig bedrijfscollecties aan de hand van meetbare parameters als leeftijd van de kunstenaar, datering, medium en afmetingen van het kunstwerk, met als resultaat het meest gemiddelde en meest afwijkende kunstwerk uit elke collectie.

De kunstenaars Thomas van Linge, Jonas Lund, Céline Manz en Sema Bekirovic in samenwerking met Lotte Geeven, zijn door de curatoren uitgenodigd om op het concept en het resultaat van deze analyse te reageren met nieuw werk. De vijf nieuwe werken worden onthuld tijdens de opening van de tentoonstelling in de tijdelijk ingerichte VBCN OPEN Space, Konijnenstraat 16-A in Amsterdam.

Hierbij stellen we graag Jonas Lund voor:

Jonas Lund (1984) is een Zweedse kunstenaar die schildert, sculpturen maakt en fotografeert. Zowel de websites die hij bouwt als zijn performances incorporeren data die hij verzamelt van zijn research naar wereldwijde kunst ontwikkelingen en gedrag.  Lund behaalde in 2013 zijn masters aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam en volgde ervoor zijn opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam (2009).

Jonas Lund had solo exposities bij Steve Turner, Los Angeles (2014/2015), bij Boetzelaer/Nispen in 2014, Showroom MAMA, Rotterdam (2013). Zijn werk was in verschillende groepsexposities te zien  zoals bij Eyebeam, New York; New Museum, New York; XPO Gallery, Parijs; Van Abbemuseum, Eindhoven; Witte De With, Rotterdam; De Hallen, Haarlem en The Moving Museum in Istanbul.

Over zijn werk is geschreven in Artforum, Artslant, Rhizome, Huffington Post, Furtherfield en Wired.

Zijn tentoonstelling 'Legacy of the Void' is van 27 november t/m 9 januari 2016 bij Boetzelaer Nispen in Amsterdam te zien. 

 

Agenda
16 december, 2018 - 7 april, 2019
14 februari - 19 mei, 2019
8 maart - 18 april, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam