Still uit Junction, van Sandro Setola

24 juni 2019

Junction (knooppunt)

Kunstenaar Sandro Setola toont zijn werk Junction in de centrale ontvangsthal van het UMC Utrecht. Het kunstwerk is te zien t/m 28 augustus tussen 08.00- 20.00 uur.  

Kunstenaar Sandro Setola raakte, mede door zijn eigen ervaringen als patiënt, geïnteresseerd in de medische wereld en stelde zich de vraag:  Wat is de invloed van het contact tussen de zorgprofessional en de patiënt op het zorgproces en op de genezing? Hij interviewde diverse mensen (zorgprofessionals en patiënten) over dit onderwerp en maakte er 3d-animaties bij. De wisselwerking tussen de animaties en de geluidsfragmenten geeft je de ruimte om er je eigen interpretatie aan toe te voegen. Setola laat op deze manier de patiënt en de zorgprofessional naar elkaars verhalen en ervaringen luisteren en brengt hen zo dichter bij elkaar.

Het UMC Utrecht ondersteunt en faciliteert dit kunstproject omdat het aansluit bij het UMC programma Patiëntenparticipatie. Een belangrijk aspect van patiëntenparticipatie is immers het verrijken van het contact tussen arts en patiënt. Het kunstwerk biedt ons stof tot nadenken en de mogelijkheid om met elkaar over dit onderwerp van gedachten te wisselen.

Het kunstwerk staat op een druk knooppunt in het UMC Utrecht, een plek waar mensenstromen, maar ook gedachten en meningen over de zorg elkaar kruisen. Je bent van harte uitgenodigd om te komen luisteren en kijken naar de verhalen die hier samenkomen.

De realisatie van dit kunstwerk is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Mondriaanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Bankgiroloterij, particuliere donateurs en het CBK Rotterdam.

Meer informatie over dit kunstwerk vindt u op www.umcutrecht.nl/kunst.

De film bestaat uit 7 interviewfragmenten (in totaal ca. 30 minuten) en is in het UMC Utrecht te bekijken tussen 08.00-20.00 uur t/m 28 augustus 2019. Adres: Heidelberglaan 100, Utrecht

Contact: J.M.V.D.vanzetten@umcutrecht.nl

 

Agenda
29 november, 2019 - 28 februari, 2020
16 januari - 23 februari, 2020
6 februari - 12 juni, 2020
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam