12 december 2015

Kai van Hasselt

Op 18 december organiseert de VBCN het symposium '10 jaar vooruit! Kunst in / aan het werk', ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van de vereniging. Onder leiding van Pieter van Os (NRC Handelsblad) richt een panel zich op de vraag hoe de beeldende kunst in de toekomst wordt 'geconsumeerd' en hoe de verschillende spelers in de kunstsector omgaan met deze ontwikkelingen. Verandert de verhouding tussen opdrachtgever, maker en platform? Welke stimulans kunnen bedrijfscollecties geven aan de toekomstige kunstbeleving?

Panellid Kai van Hasselt richtte in 2004 adviespraktijk Shinsekai Analysis te Amsterdam op. Deze houdt zich bezig met 'urban strategies' en 'cultural intelligence' en opereert op het snijvlak van maatschappelijke trends, stedelijke ontwikkelingen en hedendaagse kunst en cultuur. Het bureau werkt voor private en publieke opdrachtgevers.

Kai studeerde economie en een minor planologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte naast zijn studie van '99 tot en met '02 als trendwatcher.Hij organiseerde vijf jaar een cursus over het verzamelen van hedendaags kunst i.s.m. tentoonstelllingsruimte W139. In '06 werkte hij voor de denktank AMO van Rem Koolhaas.

Sinds september 2014 is Kai twee dagen in de week als associate lector / consultant design thinking & kunsteducatie verbonden aan de Fontys Hogeschool voor de Kunst in Tilburg. Hij zit in de Raad van Toezicht van het Mondriaan Fonds. Zie tevens shinsekai.nl

 

 

Agenda
11 juli - 31 december, 2019
12 september - 24 december, 2019
29 november, 2019 - 28 februari, 2020
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam