28 maart 2018

Kim Boske

Natuur is het onderwerp van Kim Boske (1978), en bovendien een favoriet thema van de meeste bezoekers en medewerkers van het AMC. Boske maakt niet zomaar natuurgetrouwe foto's, maar voegt daar haar eigen handschrift aan toe. Zo krijgen haar foto's een bijzondere gelaagdheid die blijft intrigeren. Bij Boske gaat het over de natuur uit onze herinnering of uit onze dagdromen. Hier en daar zie je nabeelden en schaduwen. Haar werk lijkt geschetst met ontelbare halen en streken van een dun penseel.
Ze bereikt dat effect door in de computer talloze opnamen met elkaar te laten versmelten. Eerst wandelt ze door de natuur of door een tuin, om er van alle kanten en vanuit verschillende standpunten te fotograferen. Al die beelden legt ze op het computerscherm over elkaar heen; een kwestie van kiezen en componeren. De foto is daarmee een samenvatting, een totaalbeeld. Zo onttrekt Boske haar werk aan dat beroemde ene, beslissende fotografische moment. Tijd wordt een abstract gegeven - ook als een foto over een specifiek jaargetijde gaat, blijft het beeld als het ware tijdloos.

Van 23 maart tot 15 mei in de AMC Brummelkamp Galerie.
Meer werk van Kim Boske uit de AMC-kunstcollectie is te zien in de poli Interne in het Q-gebouw.

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam