1 november 2015

Symposium 10 jaar vooruit! Kunst in / aan het werk

Symposium '10 jaar vooruit! Kunst in/aan het werk'
14.00 -16.00 uur Auditorium Rijksmuseum
Museumstraat 1, Amsterdam
Kaarten voor het symposium zijn hier beschikbaar.

Maatschappelijke trends en de impact op beeldende kunstparticipatie.

Met het symposium blikt de VBCN vooruit naar de toekomst. Welk effect hebben maatschappelijke trends op het gebied van werken, digitalisering en mobiliteit op kunstbeleving in de toekomst? Hoe kunnen kunstinstellingen en bedrijfscollecties inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen?

Trendwatcher Farid Tabarki (Studio Zeitgeist ) duidt ontwikkelingen op het gebied van werken, digitalisering en mobiliteit. Tabarki spreekt over een 'genetwerkte en vloeibare samenleving' waarin individuen steeds meer invloed krijgen op maatschappelijke en economische processen en besluitvorming. Imago vorming en de maatschappelijke rol van bedrijven en instellingen zal steeds belangrijker worden.

Onder leiding van Pieter van Os (NRC Handelsblad) richt een panel zich op de vraag hoe de beeldende kunst in de toekomst wordt 'geconsumeerd' en hoe de verschillende spelers in de kunstsector omgaan met deze ontwikkelingen. Verandert de verhouding tussen opdrachtgever, maker en platform? Welke stimulans kunnen bedrijfscollecties geven aan de toekomstige kunstbeleving?

Panelleden:

 • Ann Demeester (directeur Frans Hals Museum / De Hallen Haarlem)
 • Özkan Gölpinar (onderzoeker Leiden University Center for the Arts in Society, lid van de Raad voor Cultuur)
 • Renzo Martens (beeldend kunstenaar)
 • Kai van Hasselt (directeur van Shinsekai Analyses, kunstverzamelaar)
 • Hester Alberdingk Thijm (directeur AkzoNobel Art Foundation)

 

Programma: 14:00 - 16.00 uur

 • Introductie moderator:Pieter van Os (NRC Handelsblad)
 • Welkomstwoord door Sanne ten Brink (voorzitter VBCN).
 • Monika Kackovic (Promovenda in cultureel ondernemerschap en management, UvA) vertelt over de uitkomsten van haar onderzoek naar bedrijfscollecties.
 • Alix de Massiac (curator VBCN 10 jaar jong) licht het concept van de tentoonstelling 'VBCN 10 jaar jong' toe.
 • Farid Tabarki (Studio Zeitgeist) spreekt over de maatschappelijke trends die er de komende 10 jaar te verwachten zijn (op het gebied van werken, digitalisering, mobiliteit) en over hoe de 'kunstbeleving' er in de toekomst uit zal zien.
 • Paneldiscussie:
  Welke effecten hebben deze maatschappelijke trends voor de kunstconsument van de toekomst? Op welke wijze gaan we kunst ervaren en hoe kunnen kunstinstellingen en (bedrijfs)collecties inspelen op nieuwe ontwikkelingen?


Aanleiding voor het symposium is de viering van het tienjarig jubileum van de VBCN en de uitkomsten van de tentoonstelling VBCN 10 Jaar Jong

Blijf op de hoogte via Facebook

Agenda
Contactgegevens

Pers
Jorien Ceelen

jorienceelen@gmail.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam