1 augustus 2018

Margriet Luyten & de kunstbemiddelaars

Van 9 augustus tot en met 20 september 2018 vindt in de Kunstruimte van De Nederlandsche Bank de tentoonstelling Margriet Luyten & de kunstbemiddelaars plaats.

In de expositie toont Margriet Luyten de film Levenswerk II (30 min.) waarin zij acht kunstbemiddelaars ontmoet, waar onder museumdirecteuren, kunsthistorici, galeriehouders en een kunstadviseur. De kunstbemiddelaars zijn Flor Bex, Liesbeth Brandt Corstius, Deborah Campert-Wolf, Anny De Decker, Rudi Fuchs, Lily van Ginneken, Wim van Krimpen en Henk van Os, de tussenpersonen tussen het kunstwerk en het publiek. In de film blikken ze terug en kijken vooruit op een leven met kunst. Zij vertellen over de liefde voor kunst en het werkzaam zijn in en met de kunsten.

In de expositie tonen de bemiddelaars ook werk uit eigen collectie van onder anderen Wobbe Alkema, Yvonne Dröge Wendel, Günther Förg, Ed Gebski, Erik van Lieshout, Hermann Nitsch en Tomas Rajlich. Werk ooit aangekocht, geschonken, gekregen of geruild, dat laat zien hoe de liefde voor de kunst letterlijk mee naar huis werd genomen.

Margriet Luyten laat het verstrijken van de tijd zien in haar onderwerpen en werkwijze. Zo maakte ze recent van iedere bemiddelaar twee portretten in de tijdrovende techniek van de gomdruk. De portretten zijn in de expositie voor het eerst te zien.

In haar werk houdt Margriet Luyten zich intensief bezig met tijd. Wat is tijd met betrekking tot de mens en zijn (sterfelijk) lichaam? Zij portretteerde honderdjarigen, gaf bestaande doodsportretten van kinderen een nieuwe verschijningsvorm en volgde het sterfbed van haar eigen moeder. Levenswerk II is een vervolg op de in 2013 gerealiseerde film Levenswerk I - de kunstenaars. Deze film toont verstilde portretten van negen kunstenaars in de laatste fase van hun werkzame leven: Roger Raveel, Loes van der Horst, Ger Lataster, JCJ Vanderheyden, Henk Peeters, Ata Kandó, Nono Reinhold, Co Westerik en de onlangs overleden Armando.

De tentoonstelling is van 9 augustus tot en met 20 september 2018 in de Kunstruimte van De Nederlandsche Bank, Westeinde 1 te Amsterdam op werkdagen op afspraak te bezichtigen. Een afspraak maken kan per e-mail (kunstcommissie@dnb.nl) of telefonisch (020-5242183). Legitimatie is verplicht.

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam