Monira Al Qadiri, Or-bit, 2017 (foto Gert Jan van Rooij)

20 juni 2018

Monira Al Qadiri

Van 22 juni t/m 22 september 2018 is de presentatie Reservoir Bits van de Koeweitse kunstenaar Monira Al Qadiri (1983) te zien in Circl.ART, de kunstprojectruimte van ABN AMRO.

De presentatie Reservoir Bits is onderdeel van GET LOST - art route die jonge, veelbelovende kunstenaars koppelt aan bedrijven op en rondom de Zuidas. Zo worden beide - in de confrontatie - uit hun comfortzone getild en kunnen er nieuwe ideeën ontstaan. Daarnaast biedt het de kunstenaars een breder podium en bezoekers van de Zuidas een kennismaking met nieuw talent. In deze tweede editie reflecteren kunstenaars op de 'Code of Conduct', de kernwaarden van een bedrijf. In totaal nemen 20 bedrijven en instellingen deel.

De Koeweitse kunstenaar Monira Al Qadiri (1983) voert de beschouwer in Circl.ART een raadselachtige wereld binnen. Ondertussen stelt ze relevante vragen over aardolie, rijkdom, duurzaamheid en identiteit. Daarmee sluit ze aan bij een belangrijke kerngedachte van ABN AMRO, waarin de focus ligt op duurzaamheid en circulaire economie. Het werk komt in het circulaire paviljoen dan ook goed tot zijn recht. Het verwijst naar aardolie als bron van rijkdom in relatie tot de wetenschap dat het niet langer verantwoord is de aarde uit te putten. Wat betekent het voor de wereld als we deze fossiele brandstof vaarwel zeggen? En wat betekent dat voor Koeweit, dat niet alleen zijn welvaart, maar ook zijn identiteit aan aardolie ontleent?

Zonder kant-en-klare antwoorden en zonder een hard moreel oordeel, toont Al Qadiri poëtische beelden die ons hierover laten nadenken. Ze presenteert boorkoppen als archeologische objecten die op magische wijze rondjes draaien. Het zouden sieraden kunnen zijn, maar hun beweging herinnert ook aan het boren, aan de aardolie waaraan we met de hele wereld verslaafd zijn en dus aan onze hebzucht. Die dubbele lading zit ook in Majnoon, een textiele sculptuur, luchtig en kleurrijk, maar gevormd naar een van de grootste olievelden ter wereld in het zuiden van Irak. Met de naam Majnoon (Arabisch voor gek) werd in 1975 verwezen naar de krankzinnige omvang van het gebied en de mythische status die olie inmiddels had gekregen. Voor Qadiri staat die naam ook symbool voor de absurde situatie waarin we zijn beland: het boren naar aardolie om ons leven te verrijken, dreigt het uiteindelijk ook aan te tasten.

GET LOST - art route genereert kunst in de openbare ruimte door organisaties op de Zuidas te verbinden aan jonge, veelbelovende kunstenaars.

Voor meer informatie zie www.getlost-artroute.com

 

Agenda
24 juni - 10 september, 2019
24 juni - 28 augustus, 2019
27 juni - 5 september, 2019
6 juli - 22 september, 2019
11 juli - 31 december, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam