2 maart 2020

More than Money: An interdisciplinary Perspective on Art in Organizations

Uitstel afsluitende conferentie NWO-VBCN onderzoeksproject

Het geplande congres More than money: An interdisciplinary perspective on art in organizations dat op 20 en 21 maart aanstaande, in Amsterdam, zou plaatsvinden als afsluiting van het onderzoeksproject Corporate Collections as emerging heritage, kan vanwege de effecten van de corona-crisis helaas geen doorgang vinden. Keynote speakers en andere sprekers uit verschillende landen kunnen door reisbeperkingen niet meer reizen. In overleg met NWO en de UvA hebben de organisatoren daarom besloten om de conferentie naar een later moment te verschuiven. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk, via de VBCN en via de conferentie-website.

 

 

 

 

 

 


 

Het vierjarige onderzoeksproject Corporate collections as emerging heritage: Art market dynamics, corporate strategies, and public support for the arts, dat werd ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschalppelijk Onderzoek (NWO) en de VBCN, is in 2019 afgesloten. De wetenschappelijke verslaglegging van de onderzoeksresultaten zullen in de komende tijd nog in verscheidene tijdschriften verschijnen, maar er valt op basis van de enquetes, interviews en andere dataverzameling al veel te zeggen over de uitkomsten en inzichten die het project heeft opgeleverd. 
 
Deze uitkomsten zullen op de internationale conferentie More than Money: An interdisciplinary Perspective on Art in Organizations worden gepresenteerd. Dit congres zal ook een podium bieden aan academici uit andere landen, die zich vanuit verschillende perspectieven met het fenomeen van kunst in bedrijven hebben beziggehouden. Ons doel is daarmee enerzijds de discussie over de verschillende onderzoekspraktijken te entameren, en anderzijds het werkveld te betrekken in onze voorlopige conclusies. De leden van de VBCN zijn dus expliciet, en van harte, uitgenodigd om deel te nemen aan deze conferentie, in de verwachting dat onze inzichten hen kunnen helpen te reflecteren op de eigen praktijk. 
 
Deelname is gratis; voor de VBCN leden wordt een aantal stoelen gereserveerd.
Deze conferentie zal, vanwege de effecten van de corona-crisis op een later moment plaats vinden. Meer informatie is hier te vinden. 

Contactgegevens

Pers
Els Drummen

+ 31 (0)6 11840839
els.drummen@nn-group.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam