detail gouache

1 juli 2018

Multimediaal kunstwerk toont verwevenheid van financiën, wetenschap en kunst

Vanaf 22 juni kun je in de hal van het VU Hoofdgebouw het multimediale kunstwerk Producers-Parasites-Hosts van kunstenaar Annabel Howland ervaren. Dit bestaat uit: foto's, tekeningen en tekst die geprint zijn op een doorschijnend folie dat geplakt is op de ramen bij de studentzitjes; én uit een geluidswerk.

Verwevenheid van financiën, wetenschap en kunst
Met Producers-Parasites-Hosts onderzoekt Howland de systemen en modellen die niet alleen de wetenschap maar ook de samenleving vormgeven. De presentatie is het sluitstuk van een artistiek onderzoek van tien jaar naar de verwevenheid van financiën, wetenschap en kunst. Aangespoord door de gevolgen van de financiële crisis van 2008, lanceerde Annabel Howland in 2012 haar op eigen onderzoek gebaseerde kunstproject, Producers-Parasites-Hosts. Ze vroeg zich af wat er gebeurd was met wetenschappers van haar generatie die in de jaren tachtig overstapten naar de wereld van finance; en hoe zij terugkeken op de ontwikkelingen die tot de financiële crisis leidden. Howland traceerde een aantal van hen en nam een reeks interviews op.

Overeenkomsten in modellen biologie en economie
Ook verdiepte ze zich in de onderzoeksgebieden van twee VU-wetenschappers vanwege de overeenkomsten in modellen die hierin worden toegepast. Hoogleraar Evolutiebiologie Toby Kiers onderzoekt de samenwerking tussen schimmels en planten, en hoogleraar Financiële economie Albert Menkveld onderzoekt robotic trading. Theorieën over de markt zijn toegepast op het onderzoek naar de handel in voedingstoffen tussen planten en schimmels. Modellen uit de natuurwetenschappen zijn ingezet om de werking van financiële markten te begrijpen.

Microbiële samenwerking en menselijke schulden
In haar doorlopende project Producers-Parasites-Hosts weeft Howland een speculatief web waarin thema's als samenwerking/concurrentie, stabiliteit/instabiliteit en winst/verlies zich vermengen met verhalen over microbiële samenwerking en menselijke schulden.

Kunstroute Get lost
De presentatie maakt ook deel uit van Get Lost, een kunstroute waarin kunstwerken reageren op de context van de ZuidAS. De presentatie is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van het Mondriaanfonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam