Broersen & Lukács, Establishing Eden, 2015, filmstill
Courtesy AKINCI Amsterdam

 

9 oktober 2018

‘Natural’ Constructions

Op 10 oktober opent in Circl.ART de thematische tentoonstelling 'Natural' Constructions. De tentoonstelling bevat werk van Melanie Bonajo, Constant Dullaart, Persijn Broersen & Margrit Lukács, Marie-José Jongerius, Cristina Lukas en Anouk Kruithof.

'Natural' Constructions toont een selectie recente aankopen uit de ABN AMRO Kunstcollectie van werk van kunstenaars die op verschillende manieren refereren aan de maakbare wereld en aan de vraag hoe en of we die in stand moeten houden. Ze benadrukken de scheiding tussen natuur en cultuur ‒ die zelden zo diffuus was ‒ laten zien hoe we de natuur met geavanceerde technologie proberen te beheersen en houden ons een spiegel voor op het moment dat we dreigen weg te dromen in een schijnbaar ongerept paradijs.

Zo laten Broersen en Lukács in 'Establishing Eden' zien dat het filmische ongerepte paradijs een constructie is door het letterlijk in digitale flarden uiteen te laten vallen. Cristina Lucas toont alledaagse subtiele manipulaties door te onderzoeken hoe bedrijven kleur inzetten om in te spelen op emoties, en de surrealistische 'Screenshot Montages' van Anouk Kruithof maken ons bewust van de marketingstrategieën die ons kijken en oordelen voortdurend beïnvloeden. Hoe de effecten van technologische ontwikkelingen hun sporen nalaten in ons gedrag, signaleert Constant Dullaart in een even eenvoudig als klassiek beeldje van een modern gebaar. Wij hebben de wereld in de hand.

Tegenover de maakbare wereld staat onze verantwoordelijkheid voor de - al dan niet zelf geschapen - natuur. Zo fotografeerde Marie-José Jongerius de iconische palmbomen van Los Angeles, een aangelegd landschap dat allesbehalve duurzaam blijkt te zijn en dat zonder menselijk ingrijpen verloren gaat. Melanie Bonajo gaat nog een stap verder en pleit voor een nauwere verbinding met de natuur, waarmee we volgens de kunstenaar alle voeling hebben verloren. In haar filmstills en foto's zet ze vraagtekens bij het kapitalistische vooruitgangsdenken, waarin de natuur is verworden tot een beheersbaar decor en mensen lijden aan spirituele armoede. Met beelden van rituele stammen en elfachtige figuren verleidt ze ons te vertrouwen op onze intuïtie en natuurlijke krachten om zo weer één te worden met onze oorsprong.

Tot 11 januari 2019 te bezoeken in Circl.ART, de projectruimte van de ABN AMRO Kunstcollectie in CIRCL.

Agenda
16 december, 2018 - 7 april, 2019
14 februari - 19 mei, 2019
8 maart - 18 april, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam