Impressie tentoonstelling, werk Judith Krebbekx uit collectie Zuyderland MC (foto Paweł Czarnecki)

 

26 maart 2016

Nederlandse Ambassade en Łazienki Museum in Warschau tonen kunst uit Nederlandse bedrijfscollecties

Op 64 grote panelen rondom het Museum Łazienki Królewskie in Warschau worden van 1 april tot en met 3 mei kunstwerken uit Nederlandse bedrijfscollecties getoond.  De expositie komt voort uit samenwerking tussen de Nederlandse ambassade in Polen, Het Łazienki Museum en de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en maakt onderdeel uit van het cultureel programma dat in Polen in het kader van het Nederlands  EU voorzitterschap wordt georganiseerd.

Het Museum Łazienki Królewskiein Warschau bestaat uit een voormalig paleizencomplex en een omringend park, en wordt veel bezocht door Polen en internationale bezoekers. De panelen zijn geplaatst aan de zijde van de openbaar toegankelijke Ujazdowski straat en daarmee voor algemeen publiek zichtbaar. Op de panelen zijn onder andere afbeeldingen te zien van werken van Rineke Dijkstra,  Viviane Sassen en Jan Banning.

Met de presentatie van de collecties in het publieke domein, een park in Warschau, beogen de Ambassade, de VBCN en museum Łazienki Królewskie de verbinding tussen Polen en Nederland te versterken. De kunstwerken zijn geselecteerd door Krzysztof Pastor: directeur van het Pools Nationaal Ballet en tevens werkzaam als choreograaf voor het Nationale Ballet in Nederland. Hij koos 'verbinding' als centraal thema, waarmee hij verwijst naar één van de prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap: Een Unie die verbindt.
  
Als curator van de expositie kon Pastor vrijelijk putten uit de kunstcollecties van de bij de VBCN aangesloten bedrijven en instellingen. Krzysztof Pastor:  "Als we vinden dat kunst een belangrijke maatschappelijke rol heeft omdat het ons laat reflecteren op de eigen tijd, moeten we ook het belang van de mecenas erkennen en waarderen. Een openbaar toegankelijke expositie als deze creëert een omgeving waar ruimte is voor dialoog."

Binnen de VBCN werken vijftig Nederlandse organisaties die in het bezit zijn van een kunstcollectie samen. Voorzitter Sanne ten Brink:  "Door de kunstcollecties in bedrijven, ziekenhuizen en openbare plekken zoals een park te presenteren, wordt kunst toegankelijk gemaakt voor een nieuw en breed publiek."

In Polen is het fenomeen bedrijfscollecties nog relatief beperkt, maar de interesse van de zijde van culturele instituties, kunstenaars én bedrijven is groeiende. Om ervaringen en inzichten over de rol van kunst in het bedrijfsleven uit te wisselen wordt een symposium georganiseerd over bedrijfscollecties.

Een van de sprekers is Arnold Witte, die namens de Universiteit van Amsterdam een grootschalig wetenschappelijk onderzoek leidt naar de effecten van bedrijfscollecties op de kunstsector, de bedrijfsreputatie, kunstconsumptie en het draagvlak voor kunst. Het blijkt bijvoorbeeld dat bedrijfscollecties een belangrijke opstap bieden voor de carrières van kunstenaars. Omdat bedrijfscollecties in een vroeg stadium van een kunstenaar carrière werk aankopen én daarover communiceren naar zowel de kunstmarkt als het grotere publiek, verminderen zij de onzekerheid rondom de waarde van het werk. Na dit 'stempel van goedkeuring' zijn ook andere partijen bereid met de kunstenaar in zee te gaan, met tentoonstellingen en verdere aankopen als resultaat.
Het symposium over bedrijfscollecties vindt plaats op 14 april in het Łazienki museum.

1 april t/m 3 mei 2016
Datum opening  1 april 2016
Datum symposium  14 april 15.00 uur
Museum Łazienki Królewskie -(Open Air Gallery  - Aleje Ujazdowskie - Warszawa)
http://www.lazienki-krolewskie.pl/en?langset=true
www.vbcn.nl

Filmpje over de tentoonstelling.

 

 

Contactgegevens

Pers
Els Drummen

+ 31 (0)6 11840839
els.drummen@nn-group.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam