Rutger de Vries 'Primary Secondary' detail (fotograaf: Tomek Dersu Aaron)

 

17 februari 2018

Ontdek hoe kleur werkt door het te ervaren

Hoe werkt kleur? Met deze vraag als uitgangspunt promoveerde kleurdeskundige Wil Uitgeest op de werking van kleur. Kleur roept onmiddellijk fysieke en mentale reacties op, zonder tussenkomst van associaties en gedachten. Je kunt de werking van kleur dus het beste onderzoeken door de fenomenologische methode; waarin je kleur ondergaat en je basale reacties filtert. De Vrije Universiteit Amsterdam opent daarom op 17 februari de expositie ColourBomb, en organiseert een symposium waarin kunstenaars en wetenschappers aantonen hoe kleur werkt. Kom in de wintermaanden naar de VU, laat je onderdompelen in kleur en ervaar zelf de werking van kleur!

Optisch bedrog door kleur?
Kunstenaars (her)kennen als geen ander de kracht van kleur. Vijf kunstenaars tonen hun kleuronderzoek in de expositieruimte van de VU. In werk van Steven Aalders, Simone Hoang, Kianoosh Motallebi, Karin Trenkel, en Rutger de Vries speelt onderzoek naar kleur een prominente rol. Vanuit heel verschillende invalshoeken tonen zij inzicht in (de werking van) kleur. Zo laat Steven Aalders de contrastwerking van kleur zien. Een rood vierkant lijkt dichterbij dan een lichtblauw vierkant met dezelfde afmeting.

Kleur uit sprinklerinstallatie
Simone Hoang toont aan hoe kleur letterlijk ons wereldbeeld bepaalt. Zij ontdekte dat in de eerste kleurenfilm van Kodak alleen lichte huidskleuren zichtbaar werden gemaakt. In het artscience lab van de afdeling Natuurkunde van de VU heeft zij door scheikundige bewerking de werkelijke huidskleuren uit de filmstrook laten ontstaan. Kianoosh Motallebi laat kleuren zien die onder normale omstandigheden niet zichtbaar zijn omdat bepaalde lichtfrequenties in de zonnesfeer worden geabsorbeerd. Karin Trenkel creëert in haar gouaches de kleuren die je tijdens de schemering ziet. Rutger de Vries bombardeert de Expositieruimte met explosies van kleur die zijn ontstaan uit een sprinklerinstallatie.

Overeenkomsten wetenschap en kunst
Met haar presentaties in de Expositieruimte maakt de VU artistiek en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk voor het publiek. Kunst en wetenschap vullen elkaar aan en werken cumulatief. Wetenschap beoogt zo objectief mogelijke kennis te vergaren; kunst is meerduidig en laat juist ruimte voor subjectieve beleving. Gezamenlijk creëren zij bewustzijn van onszelf en de wereld om ons heen. Zowel wetenschap als kunst vereist een open blik, nieuwsgierigheid, creativiteit, lef en doorzettingsvermogen. Beiden maken het onzichtbare zichtbaar door te focussen op de werkelijkheid, te experimenteren en iets nieuws te creëren.

Vrije Universiteit Amsterdam
De VU staat al sinds 1880 voor een onderscheidende manier van wetenschap beoefenen en studenten opleiden. Een manier die zich uit in verregaande maatschappelijke betrokkenheid, het omarmen van diversiteit en een open houding. We stimuleren onze 23.000 studenten en ruim 4.500 medewerkers dan ook om hun grenzen te verleggen en verder te kijken: verder dan het individu, het eigen vakgebied en het hier en nu. VU is verder kijken.

ColourBomb is dagelijks tot 18.00 uur voor iedereen te zien tussen 17 februari en 1 mei op de Vrije Universiteit

Agenda
16 december, 2018 - 7 april, 2019
14 februari - 19 mei, 2019
8 maart - 18 april, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam