14 maart 2018

Oude Meesters uit de Collectie - Koesteren of Afstoten?

Toen in 1982 de Kunstcommissie gecreëerd werd, had deze een functionele taak: de kantoren van haar medewerkers verfraaien.

Anno 2018 telt de collectie van DNB meer dan 1250 objecten. DNB is niet zozeer opzoek naar meer werken maar juist naar een grotere consistentie en meer verdieping. Om van een kwalitatieve collectie te spreken is het van groot belang om onderzoek te verrichten naar de collectie en zich aldoor af te vragen: koesteren of afstoten?

Naar aanleiding van deze kwalitatieve kwestie zijn er een aantal objecten nader bekeken met de vraag in het achterhoofd of ze van genoeg kwaliteit zijn om in de huidige kunstcollectie te mogen blijven.

De werken die getoond worden zouden in eerste instantie af gestoten worden, door kunsthistorisch onderzoek te doen is gebleken dat de werken een zekere onderlinge samenhang hebben waardoor afgevraagd moet worden of de werken daadwerkelijk af gestoten moeten worden.

De Nederlandsche Bank
Kunstruimte
Westeinde 1
1017ZN Amsterdam
T: 020 524 2183
E: Kunstcommissie@dnb.nl

De tentoonstelling is te bezoeken van 16 maart tot 26 april 2018.
In verband met de toegangsprocedure bij De Nederlandsche Bank kunt u de tentoonstelling uitsluitend bezoeken na aanmelding en met legitimatie.

 

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam