24 juni 2019

Paradise Lost

Een selectie hedendaagse fotografie uit de ING Collectie

Van 6 juli t/m 22 september toont de tentoonstelling Paradise Lost foto's van 'overweldigende schoonheid' met een diepere laag die deze esthetiek versterkt of in twijfel trekt. Die controverse, het gegeven dat kunst alternatieve vragen oproept en aanzet tot reflectie, is wat de ING met haar collectie beoogt en wat Paradise Lost weerspiegelt. Met kunstwerken van kunstenaars als Erwin Olaf, Woody van Amen, Rosemary Laing, Ruud van Empel, Wout Berger en Melanie Bonajo.

Rafelranden van schoonheid 

De kunstwerken balanceren op de grens van werkelijkheid en verbeelding. Door het tonen of juist achterwege laten van de rafelranden van schoonheid, laatParadise Lost ons nadenken over onze eigen kijk op en plaats in deze wereld. Elk op hun eigen manier openbaren de foto's ons de schoonheid en breekbaarheid van de wereld om ons heen. Tiana Wilhelm, directeur Musea Zutphen: 'Dankzij de samenwerking tussen Museum Henriette Polak en ING, worden parels uit de hedendaagse fotografie uit de ING Collectie toegankelijk voor het grote publiek'.

De grens tussen fantasie en realiteit

Bijzondere aandacht verdient Woody van Amen's Mata Hari (1978). Van Amen confronteert ons in dit werk met onze eigen beeldvorming en utopische ideeën van het paradijs. De foto's van Van Amen en zijn vrouw aan weerszijden van het werk symboliseren het thema Paradise Lost. Het kunstwerk herinnert ons eraan dat droombeelden maar kort kunnen bestaan voordat ze gespleten uiteen vallen.

Naast het werk van Woody van Amen, tonen diverse kunstenaars ons paradijselijke voorstellingen, die geen werkelijkheid kunnen zijn. In Ruud van Empel'sWorld #23 en Melanie Bonajo's foto's uit de serie Last child in the woods, speelt de onbevangenheid en het magische universum van kinderen een grote rol. De werken nemen de kijker mee op reis naar het groene en kleurrijke paradijs zoals het nog bestaat in de belevingswereld van het kind.

Naast paradijselijke beelden, bevat de tentoonstelling ook verschillende werken van onder andere Erwin Olaf, Bownik, Elspeth Diederix, Carina Hesper en Holger Niehaus die refereren aan klassieke stillevens. Zo ontrafelt Bownik de geheimen van de natuur, door gebroken planten te tonen die hersteld zijn met onnatuurlijke materialen. De bijna surrealistische fotografische stillevens van Diederix sluiten hierop aan en kunnen worden gezien als een commentaar op het menselijke verlangen om de natuur de loef af te steken.

Twee fotografietentoonstellingen tijdens Fotozomer Zutphen

Paradise Lost is vanaf 6 juli te zien in Museum Henriette Polak. Gelijktijdig met Paradise Lost is in het Stedelijk Museum Zutphen de fotografietentoonstellingPicture this! Schrijven met Licht te zien, met historische foto's uit de collectie van het museum. Beide tentoonstellingen worden gehouden in het kader van Fotozomer Zutphen.

ING Collectie

Sinds 1974 verzamelt ING kunst wat geresulteerd heeft in één van de grootste bedrijfscollecties van Nederland. Speciaal voor Paradise Lost verruilen de kunstwerken hun vertrouwde plek in kantoren in binnen- en buitenland voor een plek in Museum Henriette Polak. De ING Collectie weerspiegelt de wereld om ons heen en toont de figuratieve traditie van ING op een experimentele en innovatieve manier. Binnen de collectie neemt fotografie een belangrijke plaats in. Zo is ING mede-initiatiefnemer van de fotografieprijs de ING UNSEEN Talent Award, waarmee nieuw, creatief talent wordt gestimuleerd.

Op vertoon van de ING Betaalpas krijgen klanten 50% korting op de reguliere toegangsprijs voor een combiticket van het Stedelijk Museum Zutphen en het Museum Henriette Polak (korting geldt niet i.c.m. andere kortingsacties).

Contactgegevens

Pers
Els Drummen

+ 31 (0)6 11840839
els.drummen@nn-group.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam