Afbeelding: Sibylle Eimermacher, Voiced Matter, 2020

9 maart 2020

power/protect/beauty/relax

03 maart 2020 - 02 juni 2020

Ongrijpbaar of houvast?
Voor sommige mensen is er naast de harde wetenschap meer tussen hemel en aarde. Ze vinden houvast in iets wat voor velen ongrijpbaar lijkt, zoals in een specifieke steen. Stenen worden geassocieerd met natuurlijke krachten en hebben ondanks de fysieke hardheid een zachte kant. Hard en zacht gaan uitstekend hand in hand. Net als in een ziekenhuis eigenlijk, waar gedegen feitelijk onderzoek leidt tot de juiste behandeling, en waar tegelijk de patiënt centraal staat en we zorgen met ziel.

De wisselwerking tussen meten en voelen - tussen bewijs en intuïtie - blijft prikkelen. Kunstenaar Sibylle Eimermacher legt hier in haar oeuvre de nadruk op. In de tentoonstelling power/protect/beauty/relax toont ze geïsoleerde sieraden- stenen waar we graag een persoonlijke waarde aan hechten. De mens vormt de stenen naar esthetische maatstaven. Zo naast elkaar geëxposeerd lijken ze haast een codetaal te vormen. Is het de taal van het ongrijpbare?
De individuele stenen liggen klaar voor onderzoek; in het grijze niets zijn ze door middel van museale documentatietechniek dusdanig uitvergroot dat geen krasje of kristalstructuur over het hoofd gezien wordt.

Sibylle toont hoe mooi kwetsbaarheid kan zijn, en dat we - met name in onzekere tijden - misschien allemaal wel op zoek zijn naar iets buiten onszelf waarop we kunnen vertrouwen. Of dat nou de wetenschap is, het geloof of de natuur. De titel power/protect/beauty/relax ontleende ze uit beschrijvingen van spirituele stenenwinkels. De foto's spiegelen, je ziet in de steen plots iets herkenbaars: jezelf.

Sibylle Eimermacher (Münster DE, 1979) is afgestudeerd aan de AKI in Enschede en Frank Mohr Instituut in Groningen, ze woont en werkt in Arnhem.

https://kunst.rijnstate.nl
De tentoonstelling in Rijnstate is iedere dag te bezoeken van 09.00 - 21.00 uur.
Bezoekadres: Wagnerlaan 55,  Arnhem. Route in het ziekenhuis: Route 01-40

Contactgegevens

Pers
Els Drummen

+ 31 (0)6 11840839
els.drummen@nn-group.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam