foto: Ernst van Deursen

11 maart 2019

Rarely true - Ana Navas

Van 8 maart 2019 tot en met 18 april 2019 vindt in de Kunstruimte van de Nederlandse Bank de tentoonstelling Rarely true van Ana Navas plaats.

Tortellini, Gnocchi, Rotelle, Orecchiette, een kopje cappuccino: wat doen deze elementen die thuishoren op de menu-kaart van iedere Italiaanse trattoria in de Kunstruimte van De Nederlandsche Bank? In het werk van multi-media kunstenaar Ana Navas (1984, Quito, Ecuador) spelen begrippen als transformatie, assimilatie en toe-eigening een belangrijke rol. Rarely true is een installatie waarin schilderijen, objecten en videowerk functioneren als 'gebieden' waarbinnen processen van transformatie en assimilatie plaatsvinden. Kijkend naar de wereld om haar heen stelt Navas vragen over de samenhang tussen vorm en functie van een object en over de relatie tussen origineel en kopie. 

Een van de werken in de tentoonstelling is een video waarop de handen van de kunstenaar te zien zijn terwijl ze pastadeeg kneedt op de zitting van een beroemde designstoel. De muziek bij de beelden roept echter meteen de gedachte op dat het hier om een handeling met een erotische lading gaat. Hoe moeten objecten eigenlijk geïnterpreteerd worden? Hoe kan het dat een object, zoals een pasta-vormpje in het collectieve geheugen van miljoenen mensen over de hele wereld verankerd is? En hoe verandert de betekenis van universele vormen in verschillende contexten? Mode, design, (amateur)kunst, of muziek kunnen een aanleiding voor onderzoek zijn: en pasta dus ook.

 

De tentoonstelling van Rarely true is op doordeweekse dagen tijdens kantooruren te bezichtigen in de Kunstruimte van De Nederlandsche Bank. In verband met de toegangsprocedure bij De Nederlandsche Bank kunt u de tentoonstelling uitsluitend bezoeken na aanmelding en met legitimatie. Het maken van een afspraak kan telefonisch (020-5242183) of per e-mail (kunstcommissie@dnb.nl).

De Nederlandsche Bank
Kunstruimte
Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
T.: 020-524 2183
E.: kunstcommissie@dnb.nl


Agenda
24 juni - 10 september, 2019
24 juni - 28 augustus, 2019
27 juni - 5 september, 2019
6 juli - 22 september, 2019
11 juli - 31 december, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam