Navid Nuur, 'City Silence', 2013-2018

26 november 2018

RE:Collecting

In de tentoonstelling 'RE:Collecting' presenteren de curatoren Mels Evers & Hélène Webers verborgen verhalen uit bedrijfscollecties, met nieuwe en bestaande kunstwerken van Persijn Broersen & Margit Lukács, Marlene Dumas, Ryan Gander, Erik van Lieshout, Navid Nuur en Nicky Zwaan.

De tentoonstelling belicht de context van het kunstwerk vanuit het perspectief van het bedrijf en haar medewerkers. Om welke redenen is het kunstwerk toegevoegd aan de bedrijfscollectie? Welke keuzes zijn er gemaakt voor de presentatie op locatie? En hoe is er op de werkvloer gereageerd?

In de museale presentatie bij Singer Laren worden kunstwerken getoond, die in vorm of betekenis een transformatie hebben doorgemaakt. Aan de hand van archiefmateriaal krijgt de bezoeker inzicht in de geschiedenis van het kunstwerk binnen de collectie. De presentatie is ontwikkeld in samenwerking met tentoonstellingsontwerper Edi Winarni.

Daarnaast worden er nieuwe kunstwerken van Persijn Broersen & Margit Lukács, Erik van Lieshout en Navid Nuur gepresenteerd. De kunstenaars zijn door de curatoren benaderd om te reflecteren op een bestaand kunstwerk uit de bedrijfscollectie en dit te vertalen naar een nieuw kunstwerk buiten de muren van het bedrijf, op een publieke locatie in een straal van 30 kilometer van Singer Laren.

De titel van de tentoonstelling verwijst naar 'recollecting': het bewust maken of het herinneren van iets dat tijdelijk in de vergetelheid is geraakt. Bovendien verwijst het woord naar het samenbrengen van archiefmateriaal, bestaande en nieuwe kunstwerken tot een spraakmakende collectie.

Meer informatie over de tentoonstelling en de nieuwe kunstwerken in de publieke ruimte is te vinden op: www.re-collecting.com

De tentoonstelling is te zien van 11 december 2018 t/m 7 april 2019 bij Singer Laren.
Singer Laren is te bezoeken van dinsdag t/m zondag van 11:00 - 17:00.

Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus met teksten van Mels Evers & Hélène Webers met verdere informatie over de tentoonstelling en het collectieonderzoek.

Kunst op locatie
Ter gelegenheid van 'RE:Collecting' worden er nieuwe werken ontwikkeld door Persijn Broersen & Margit Lukács, Erik van Lieshout en Navid Nuur. De werken zijn tijdens de tentoonstelling te bezoeken in een straal van 30 kilometer van het museum. Zaterdag 16 februari vindt 'The Pitch' van Erik van Lieshout plaats in de theaterzaal van Singer Laren.

Partners
De tentoonstelling 'RE:Collecting' is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, Singer Laren, Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en haar individuele leden.

Winnaar VBCN OPEN 2017 - 2018
Voor de derde editie van de curatoren prijs VBCN OPEN heeft de VBCN tentoonstellingsmakers uitgenodigd om vernieuwende voorstellen in te dienen voor een expositie met of over bedrijfscollecties. De jury* heeft unaniem gekozen voor de artistieke tentoonstelling 'RE:Collecting' van Mels Evers & Hélène Webers.

Met de tweejaarlijkse curatorenprijs VBCN OPEN biedt de VBCN aan inspirerende tentoonstellingsmakers de mogelijkheid om een tentoonstellingsconcept te realiseren. De VBCN stelt hiervoor zowel de kunstwerken uit de kunstcollecties van de leden als een productiebudget beschikbaar.

*De jury VBCN OPEN 2017-2018 bestond uit; voorzitter Esther Vossen (Altrecht kunstcollectie, secretaris bestuur VBCN), Catharien Romijn (DSM Art Collection), Jose de Boer (VUmc Kunstcollectie), Sabrina Kamstra (Collectie AMC), Sanne ten Brink (ING collectie) en Vincent van Velsen (mede winnaar voorgaande editie VBCN OPEN).

Agenda
29 november, 2019 - 28 februari, 2020
16 januari - 23 februari, 2020
6 februari - 12 juni, 2020
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam