Hans Keuls

1 juli 2019

Ritme van de Hand van Hans Keuls

De Heerlense schilder Hans Keuls (1956) exposeert in de zomermaanden (van 1 juli tm. 6 september) in Zuyderland Heerlen. Hij is vooral bekend om zijn intense en pasteus geschilderde 'verf'-landschappen. Met de natuur in de hoofdrol en een belangrijke bijrol voor ritme maakt hij schilderijen die zowel impressionistisch als expressionistisch zijn van karakter. Keuls is naast kunstenaar ook drummer bij onder andere de Rick Nolov Band en The Rolling Beatles.

Hans Keuls betuigt met zijn werk een diep respect voor de natuur en de schepping. Zijn ritmische penseeltoets is vooral en zichtbaar beïnvloed door schilders zoals Monet, Van Gogh, Isaac Israels, Jackson Pollock en Chaim Soutine.

Sinds zijn stijlomslag eind jaren negentig (toen hij tijdelijk een groot atelier in het voormalig Glaspaleis Heerlen had, tussen 1997-2000, nu Schunck), wordt zijn werk steeds breder opgemerkt, zowel nationaal als internationaal. Dit heeft geleid tot vele tentoonstellingen en vertegenwoordiging in kunstcollecties in binnen- en buitenland, waaronder de VS, China, Noorwegen, Engeland,  Spanje, België, Italië en Duitsland.

Over zijn werk zijn drie boeken verschenen. Het laatste, getiteld "RHYTHM", kwam uit op zijn zestigste verjaardag en werd gepresenteerd tijdens Cultura Nova, bij een grote live-schildering in het Parkstad Limburg Theater. Ook was er een  tentoonstelling in de voormalige Stadsgalerij aan verbonden.

Het werk van Hans Keuls wordt in Nederland vertegenwoordigd door Galerie POST+GARCÍA te Maastricht.

 

Agenda
29 november, 2019 - 28 februari, 2020
16 januari - 23 februari, 2020
6 februari - 12 juni, 2020
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam