Sander Meisner
Tunnels #5
90 x 90 cm

 

29 april 2013

Sander Meisner - Geometry of nowhere

Sander Meisner - Geometry of nowhere
25 april tot 25 juni

Sander Meisner (33) werkt niet alleen als analist in het AMC voor het Tytgat Instituut, het researchlab van de afdeling Maag- darm- en leverziekten, maar sinds een jaar of zes is hij ook een fervent fotograaf. Meisner laat zien dat de nacht niet grijs en grauw is, maar vol licht en kleur.

‘Vroeger maakte ik muziek in mijn vrije tijd’, zegt Sander Meisner, ‘maar toen ik via een vriend de fotografie ontdekte, bleek dat veel beter bij me te passen. Ik steek er al mijn energie in. Een opleiding heb ik niet gevolgd, ik heb alles in de praktijk geleerd.’ De wijze waarop hij fotografeert heeft veel weg van de manier waarop hij als biochemicus in het lab werkt. ‘Je moet analytisch zijn en secuur kunnen werken. Op beide werkterreinen ben ik geïnteresseerd in structuren, lijnen en kleurvlakken.’

Meisner fotografeert altijd ’s nachts. ‘In het begin noodgedwongen, omdat ik overdag gewoon werk. Inmiddels is het een bewuste keuze. Ik houd van het licht in de donkerte, met alle bijbehorende schaduwvlakken. Voor mij is de uitdaging een mooi, interessant beeld te maken van een plek die mensen overdag niet zullen bestempelen als een mooie locatie. Zo zwerf ik graag langs de randen van de stad. Meestal fotografeer ik bij viaducten, parkeergarages, bedrijfsterreinen of bijvoorbeeld bruggen. Met mijn beeld wil ik een andere lading aan de werkelijkheid geven.’

Een deel van de foto’s die Meisner in de Brummelkamp Galerie laat zien, is gemaakt tijdens een recente reis door Japan. Mijn foto’s wil ik ook allemaal met elkaar verbinden, ik zie het als één langlopend verhaal. Ze hebben allemaal een relatie met elkaar, ze vloeien langzaam in elkaar over. Zo borduur ik voort op mijn eigen thema en oeuvre.’

Contactgegevens

Pers
Els Drummen

+ 31 (0)6 11840839
els.drummen@nn-group.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam