Sarah van Sonsbeeck, One bar of gold, dripped, 2016, geelkoper

13 april 2016

Sarah van Sonsbeeck

TRANSLATING THE STANDARD GOLD BAR
(I ONLY TAKE RISKS I UNDERSTAND)

Van 20 april tot 3 juni vindt in de Kunstruimte van De Nederlandsche Bank een solotentoonstelling plaats met nieuw werk van Sarah van Sonsbeeck. Ter gelegenheid van het tweehonderdjarig jubileum van DNB in 2014 bezocht zij de kluis. Met deze expositie reflecteert zij op onze nationale goudvoorraad. Bij de tentoonstelling verschijnt een essay van de hand van Carolyn Drake.

Fragment uit een gesprek met Krist Gruijthuijsen, directeur Grazer Kunstverein / KW Berlin:

Krist: Voor De Nederlandsche Bank ben je goudstaven aan het vertalen. Eigenlijk wordt zo alles teruggebracht naar die standaard vorm, zelfs als die niet in de tentoonstelling aanwezig is. Je infiltreert iets wat niet verwijderd mag worden; de goudstaaf. De Nederlandsche Bank liet jou toe daar in de kluis een mal van te maken, ad hoc, wat eigenlijk een performatieve handeling is. En vanuit daar vertaal je die vorm. Maar zijn valuta, circulatie, geld, munten, briefjes, niet ook een vertaling van waarde? En wie heeft eigenlijk die vorm van de goudstaaf bepaald?

Sarah: Misschien is simpelweg een goudgieter gevraagd 'vind een handzame vorm voor goud, dus maak een mal'. Maar goud heeft altijd een geschiedenis: Inca's gebruikten goud voor bekers, haarspelden! Het ging hen niet om de monetaire waarde maar om de fysische en mythische eigenschappen van goud. Ik raakte in de kluis gefascineerd door het gebruiksvoorwerp dat de goudstaaf ook is en hoe je dat zou kunnen transformeren.

 Krist: Eigenlijk is de vorm van de goudstaaf misschien wel de meest non functionele vorm.

 Sarah: Misschien wel. 

Tentoonstelling in de Kunstruimte van De Nederlandsche Bank, Westeinde 1 te Amsterdam. 
Op werkdagen te bezichtigen op afspraak.
Telefoon: (020) 5242183.
Email: kunstcommissie@dnb.nl
Legitimatie verplicht.


 

 

 

Agenda
29 november, 2019 - 28 februari, 2020
16 januari - 23 februari, 2020
6 februari - 12 juni, 2020
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam