12 december 2015

Sema Bekirovic & Lotte Geeven

Op 18 december opent: 'VBCN 10 jaar jong'

Voor deze tentoonstelling in het kader van de VBCN OPEN Curatorenprijs analyseerden de curatoren Alix de Massiac en Vincent van Velsen negenentwintig bedrijfscollecties aan de hand van meetbare parameters als leeftijd van de kunstenaar, datering, medium en afmetingen van het kunstwerk, met als resultaat het meest gemiddelde en meest afwijkende kunstwerk uit elke collectie.

De kunstenaars Thomas van Linge, Jonas Lund, Céline Manz en Sema Bekirovic in samenwerking met Lotte Geeven, zijn door de curatoren uitgenodigd om op het concept en het resultaat van deze analyse te reageren met nieuw werk. De vijf nieuwe werken worden onthuld tijdens de opening van de tentoonstelling in de tijdelijk ingerichte VBCN OPEN Space, Konijnenstraat 16-A in Amsterdam.

Hierbij stellen we graag het duo Sema Bekirovic & Lotte Geeven voor:

Het werk van Sema Bekirovic (1977) laat zich omschrijven als speels conceptualisme. Wetenschappelijke concepten en natuurlijke fenomenen vormen het uitgangspunt. Zwarte gaten (Event Horizon, 2010), dierencultuur (Koet, 2007), de tweede wet van de thermodynamica (Fire Sequence, 2013); al deze zaken hebben op enig moment een rol gespeeld in haar werk. Ook zet ze met regelmaat dieren in; niet zozeer als onderwerp, maar als autonome medespelers in een artistiek samenwerkingsverband.

Sema's kunstpraktijk bestaat grotendeels uit het bepalen en implementeren van parameters, waarbinnen het werk zichzelf vervolgens ontvouwt. We zouden haar bijna kunnen zien als een toeschouwer in haar eigen maakproces. Desondanks oogt het eindresultaat altijd zeer persoonlijk, al lijkt het de uitkomst van een proces wat buiten haarzelf heeft plaatsgehad. Voor de video-installatie The Radiance of Sensible Heat, bijvoorbeeld, filmde zij een blinde masseur die poogt gipsen modellen van een oog, neus en hand op de tast te identificeren.

In een ander recent project, Relational Voodoo, exposeerde zij objecten die ze had gekocht op rommelmarkten. Ze gebruikte forensische technologie om de vingerafdrukken die de objecten door de jaren heen hadden verzameld te laten zien. Bekirovic studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en de Rijksakademie te Amsterdam. Haar werk is geëxposeerd bij De Appel (Amsterdam), Stedelijk Museum (Amsterdam), Hayward Gallery (Londen), Dutch Culture Institute (Shanghai) en op Times Square (New York).

Kunstenaar Lotte Geeven (1980) maakt avontuurlijke portretten over de menselijke verhouding tot ongrijpbare abstracte zaken als het luchtruim of de aardbol. Op zoek naar plaatsen waar deze verhouding afwijkt, reist ze door de wereld; ter plekke bestudeert ze hoe we deze complexe fenomenen proberen te begrijpen en controleren. Door middel van een breed onderzoek in samenwerking met specialisten ontrafelt ze dit mechanisme. Zo nodig is ze antropoloog, geoloog, dief, speculant of verkoper. Haar werk werd getoond in verschillende galeries en musea in binnen- en buitenland. In 2010 won Geeven de Illy Prize, prijs voor meest innovatieve kunstenaar.

 

Agenda
16 december, 2018 - 7 april, 2019
14 februari - 19 mei, 2019
8 maart - 18 april, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam