foto: Peter Tijhuis

 

16 februari 2019

VBCN open bijeenkomst Re: Collecting

Op zaterdag 16 februari vanaf 13.00 uur organiseert de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland een bijeenkomst rond het verzamelen van hedendaagse kunst in het Singer Museum te Laren. De bijeenkomst bestaat uit een bezoek aan de tentoonstelling Out of Office, kunstschatten uit bedrijven en een programma in de theaterzaal. Het is een mooie gelegenheid kennis te maken met de VBCN en de tentoonstelling Out of Office te zien. U bent van harte welkom. 

De tentoonstelling Out of Office, kunstschatten uit bedrijven toont ruim 120 kunstwerken uit 30 bedrijfscollecties die aangesloten zijn bij de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland. Deze kunstwerken hebben hun vertrouwde plek in kantoren en bedrijven tijdelijk verruild voor een plaats in het museum. De vele kunsthistorische hoogtepunten worden in deze tentoonstelling voor het eerst gezamenlijk getoond. Met werken van kunstenaars als Karel Appel, Marlene Dumas, Armando, Jan Schoonhoven en Folkert de Jong worden spannende dwarsverbanden getoond tussen kunstenaars uit verschillende periodes én tussen de diverse collecties. 

U kunt zich aanmelden voor dit programma bij het secretariaat van de VBCN met vermelding van het aantal personen en het al of niet deelnemen aan een rondleiding. De tentoonstelling kan ook op eigen gelegenheid worden bezocht met/zonder audiotour.  Er zijn max. 30 plekken voor een rondleiding.

Aanmelden via de mail: secretariaat@vbcn.nl


 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA COLLECTING - RE: COLLECTING

13.00 – 13.30 uur 

Inloop /ontvangst gasten/evt. rondleidingen indelen

13.30 – 14.30 uur 

Bezoek tentoonstelling: keuze rondleiding /eigen gelegenheid/ met audiotour

14.30 – 14.50 uur 

Drankje in foyer / info over VBCN /naar theaterzaal om 14.50 uur

15.00 - 15.10 uur 

Welkom door Philippien Noordam, voorzitter van VBCN, met toelichting op tentoonstelling/vereniging/netwerkfunctie.

15.10 - 15.30 uur 

Verily Klaassen, hoofd Kunstzaken Rabobank, vertelt over de Rabo Kunstcollectie: Meer dan verzamelen.

15.30 - 16.30 

Winnaars van de VBCN curatorenprijs Helene Wevers en Mels Evers over hun project RE: Collecting. Pitch door kunstenaar Erik van Lieshout 

16.30 - 17.00 

Kunstwerken op locatie in Singer zalen nader bekijken: opties: VBCN Open zaal en enkele hedendaagse werken met toelichting op reden van aankoop door de curatoren.

17.00-17.30 

Afscheid/drankje met gasten en VBCN afgevaardigden

 

 

Agenda
24 juni - 10 september, 2019
24 juni - 28 augustus, 2019
27 juni - 5 september, 2019
6 juli - 22 september, 2019
11 juli - 31 december, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam