12 juli 2018

Surface tension

Sujata Majumdar exposeert van 10 juli tot 11 september in de AMC Brummelkamp galerie met 'Surface tension'.

Majumdar speelt met het medium fotografie door haar onderwerpen zo vlak mogelijk weer te geven. Door weinig diepte te gebruiken weet ze de spanning tussen de verschillende materialen en ondergronden die ze voor haar lens krijgt goed zichtbaar te maken. Haar manier van fotograferen vloeit voort uit haar liefde voor de wetenschap. Ze vergelijkt haar stijl met een diagram, een microscopisch beeld of een schematische, grafische weergave van een proces of van een aantal grootheden en hun onderlinge verband.

Ze laat in haar werk de spanning zien tussen natuurlijke en kunstmatige, door menselijk ingrijpen bepaalde landschappen. Voor het oog van haar camera lijkt een stedelijke muur terug te verlangen naar en te veranderen in een natuurlijk landschap met watervallen, zijrivieren, hellingen. Ook bij het eenzame beeld van één enkel gezicht op een verweerde collage van oude kranten rijst de vraag of iemand de koers van de natuur wilde beïnvloeden. 

Sujata Majumdar is geboren in Londen in 1976. Ze studeerde natuurkunde aan de Universiteit van Cambridge. Na haar verhuizing naar Nederland in 2001 ging ze fotografie studeren aan de FOTOFactory Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in conceptuele fotografie, waarmee ze in 2012 afstudeerde. Sindsdien combineert ze fotografie, onderzoek en technologie in al haar kunstprojecten. Tot voor kort werkte ze in het AMC maar recent heeft ze besloten om zich volledig op haar kunst te richten.

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam