11 juli 2019

Tentoonstelling

Two Row Wampum door Esteban Cabeza de Baca

Van 14 juni 2019 tot en met 25 juli 2019 vindt in de Kunstruimte van De Nederlandsche Bank de tentoonstelling Two Row Wampum van Esteban Cabeza de Baca plaats.

"Ik schrijf deze tekst staand op het land van de Irokezen. De titel Two Row Wampum is ontleend aan het gelijknamige verdrag tussen de Irokezen en de Nederlanders uit 1613. Hierin bereikten zij overeenstemming over een bestaan in de nieuwe wereld, zelfstandig maar gelijkwaardig, als twee parallelle stromen. 

Two Row Wampum verbeeldt een nieuwe ruimte voorbij het koloniale tijdperk, waarin verschillende kennisstromen samenkomen. De nieuwe ruimte biedt plaats aan verschillende beeldvormingsbenaderingen, van de nieuwe wereld tot de oude. Zo zijn Europese landschapsschildertechnieken gebruikt om het Amerikaanse landschap in New Mexico weer te geven. Door dit beeld te vouwen en te verbuigen verspringt de geschiedenis van het schilderij heen en weer in te tijd. Two Row Wampum gaat over nieuwe verbintenissen, verhalen, aanpassingen en herstel. We kunnen een betere toekomst opbouwen door te leren van de fouten van de mensheid uit het verleden."
-Esteban Cabeza de Baca

De tentoonstelling van Esteban Cabeza de Baca is op doordeweekse dagen tijdens kantooruren te bezichtigen in de Kunstruimte van De Nederlandsche Bank. In verband met de toegangsprocedure bij De Nederlandsche Bank kunt u de tentoonstelling uitsluitend bezoeken na aanmelding en met legitimatie. Het maken van een afspraak kan telefonisch (020-5242183) of per e-mail (kunstcommissie@dnb.nl).

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam