Henk Stallinga, Dark Hearted (detail) 135 x 90 x 30 cm. Mixed media, canvas, paint, fluorescent lights, 2016

14 februari 2019

Healing Light

De galerie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) presenteert een nieuwe tentoonstelling 'Healing Light'. Acht toonaangevende kunstenaars laten zich leiden door licht: Roos van Haaften, Sjoerd Knibbeler, Gabriel Lester, Jacco Olivier, Rafaël Rozendaal, Femke Schaap, Marleen Sleeuwits en Henk Stallinga. Prof. dr. Joke Meijer, gespecialiseerd in de invloed van licht op onze biologische klok en op de hersenen, opent de tentoonstelling op 14 februari om 16.30 uur in Galerie LUMC. Zij zal vertellen over het belang van licht op ons welzijn en gemoed.

 Aanleiding voor de tentoonstelling is de monumentale lichtinstallatie 'Bewegend Licht' die Henk Stallinga (1962) in opdracht maakte voor de immens hoge projectruimte van het LUMC. Het kunstwerk bestaat uit 22 gebogen lichtbuizen die als balancerende mobielen de gehele ruimte innemen. De dunne buizen creëren een diversiteit aan lijntekeningen in de lucht en laten de dagelijkse en seizoensgebonden veranderingen van het daglicht zien. De bezoeker kan tussen de gebogen lichtlijnen lopen en zo onderdeel worden van het kunstwerk dat twee jaar te zien zal zijn.

In Galerie LUMC toont Roos van Haaften (1983) een installatie die bestaat bij de gratie van licht. Kleine gevonden voorwerpen zoals een paperclip of stukje hout projecteert ze via een glasplaat op de muur. De schaduwwerking van deze objecten is het tijdelijke kunstwerk dat verdwijnt zodra het licht uitgaat. 

Sjoerd Knibbeler (1981) toont fotogrammen uit de serie Exploded Views die hij maakt met een zelfontworpen camera obscura en ingebouwd prisma. De fotogrammen tonen het kleurspectrum dat via de camera uit het zonlicht is verkregen.

Geïnspireerd door het tropisme ontwierp Gabriel Lester (1972) de installatie Pots Trauma; een compositie van vijf gitzwarte huiskamerplanten in pot gemaakt van zand en epoxy. De planten ontberen zonlicht en zoeken naar het licht. 

Jacco Olivier (1972) maakt video's en animaties waarvoor hij zijn schilderijen gebruikt. Traag worden we meegevoerd door het licht naar de diepere lagen van de verf en de keuzes die hij al schilderend maakt.

Sinds 2000 maakt Rafaël Rozendaal (1980) kunstwerken voor internet. Zijn websites presenteert hij als zelfstandige kunstwerken. Met kleurrijke grafische werken grijpt hij zowel terug op de kunstgeschiedenis als op de populaire cultuur. De ondergaande zon die hij in het LUMC presenteert, laat ons letterlijk het licht beleven. 

Femke Schaap (1972) beeldhouwt met licht. Ze projecteert video's op sculpturale objecten waarmee ze speelse composities creëert die alleen door het gebruik van licht tot leven komen.

Marleen Sleeuwits (1980) wil met haar foto's de onpersoonlijke sfeer benadrukken van kantoorruimtes, wachtruimtes of verlaten gangen van hotels. Om de beleving te intensiveren maakt ze tijdelijke installaties in deze interieurs waarmee ze het materiaalgebruik, het tijdloze en decorachtige benadrukt. Het uiteindelijke werk is de foto van deze tijdelijke installatie.  

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam