Wouter van Riessen, Zelfportret met buikspreekpop, zeefdruk, 100 x 70,5 cm., 2001, Collectie UMC Utrecht 

5 maart 2020

Tentoonstelling Taboe of niet? Controverses in openbare kunstcollecties

Van 6 maart t/m 1 november 2020

Kan ieder kunstwerk in een zorginstelling of universitair medisch centrum worden getoond? Of zijn er speciale criteria waaraan kunstwerken in medische centra moeten voldoen? Deze vragen staan centraal in de nieuwe tentoonstelling Taboe of niet? controverses in openbare kunstcollecties die vanaf vrijdag 6 maart is te zien in Galerie LUMC. 

'Kunst in een omgeving van mensen die ontregeld zijn, is zacht voor de ziel', schreef een bezoekster eens over de kunst in het LUMC. Toch roepen bepaalde kunstwerken soms heftige reacties op. Ze worden als te somber ervaren, geassocieerd met religie of met de dood. Andere voorstellingen geven juist weer aanstoot door teveel bloot. De gemoederen lopen soms zo hoog op dat de kunstwerken van de muur worden gehaald en in het depot verdwijnen. Dit roept de vraag op of alle kunst in een ziekenhuis of medisch centrum getoond kan worden.

Zijn er speciale criteria waaraan de kunst in een medisch centrum moet voldoen? Sandrine van Noort (LUMC-collectie) en Sabrina Kamstra (Amsterdam UMC-collectie) hebben een tentoonstelling samengesteld waarin deze vraag centraal staan. Zij informeerden bij collega-conservatoren van medische instellingen naar kunstwerken die tot  controverses hebben geleid. Het UMC Utrecht, het Radboud MC Nijmegen, Rijnstate Arnhem, Sanquin, Isala Klinieken en Zuyderland Medisch Centrum, UMC Amsterdam en het LUMC stelden voor deze tentoonstelling hun controversiële kunstwerken beschikbaar.

Kijken is de (genees)kunst

De tentoonstelling Taboe of niet? is tevens onderdeel van de Honoursclass Kijken is de (genees) kunst, een collegereeks in het LUMC waarin studenten leren kijken naar kunst. Zij ontwikkelen door deze colleges niet alleen een scherper oog voor detail, maar onderzoeken ook welke waarde kunst kan hebben in de context van een zorginstelling.

De studenten kregen de opdracht om een kunstwerk uit de tentoonstelling nader te beschouwen. Het onderzoek van de studenten laat zien hoe persoonlijk de beleving van kunst is. Zo schrijft een student: "Soms is het goed om ook de minder mooie dingen te laten zien. Omdat kunst zo de eventuele pijn en het verdriet dat de toeschouwer ervaart, spiegelt. Juist een (h)erkenning van die gevoelens kan troost bieden. Je bent niet alleen, je bent niet de eerste en ook niet de laatste die dit meemaakt. Laat kunst een manier zijn om ingewikkelde en heftige emoties uit hun verstopte hoekje te halen." 

Klik hier voor een digitale rondleiding. 

 

Contactgegevens

Pers
Els Drummen

+ 31 (0)6 11840839
els.drummen@nn-group.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam