1 november 2015

VBCN 10 jaar jong

In de tentoonstelling VBCN 10 jaar jong presenteren de twee jonge veelbelovende curatoren Alix de Massiac en Vincent van Velsen op basis van statistieken een dwarsdoorsnede van de ontwikkelingen binnen de bedrijfscollecties van de afgelopen tien jaar. De Massiac en Van Velsen analyseerden negenentwintig bedrijfscollecties aan de hand van meetbare parameters als leeftijd van de kunstenaar, datering, medium en afmetingen van het kunstwerk, met als resultaat het meest gemiddelde en meest afwijkende kunstwerk uit de collecties.

De kunstenaars Thomas van Linge, Jonas Lund, Céline Manz en het duo Sema Bekirovic & Lotte Geeven zijn door de curatoren uitgenodigd om op het concept en deze analyse te reageren en nieuw werk te ontwikkelen. Deze vijf nieuwe werken worden onthuld tijdens de opening van de tentoonstelling in de tijdelijk ingerichte VBCN OPEN Space.

De tentoonstelling is het resultaat van de VBCN OPEN, een prijs voor jonge curatoren, die vier jaar geleden in het leven is geroepen om talentvolle curatoren een platform te bieden.

VBCN 10 jaar jong speelt in op de actualiteit waarin waarde afhankelijk is gemaakt van cijfers en rendement. Sanne ten Brink, Hoofdconservator ING Collectie, sinds de zomer de nieuwe voorzitter van de vereniging, ziet een kentering. "De laatste jaren is de verbinding met het maatschappelijke veld steeds belangrijker geworden. Er wordt meer en meer over de domeinen heen gekeken en gezocht naar nieuwe constructieve samenwerkingen tussen kunst, cultuur en bedrijfsleven. Bedrijfscollecties vervullen een brugfunctie hierin. Zij brengen dagelijks honderd duizenden werkende mensen in aanraking met kunst en bieden een platform aan nog levende kunstenaars."

De VBCN viert dit jaar haar tienjarig bestaan. De tentoonstelling VBCN 10 jaar jong maakt onderdeel uit van het jubileumprogramma op vrijdag 18 december 2015.

De tentoonstelling is te bezoeken van 18 december 2015 t/m 16 januari 2016
VBCN Open Space
Konijnenstraat 16A, Amsterdam
Geopend dinsdag t/m zaterdag 12.00 - 18.00 uur

Opening: vrijdag 18 december
Vanaf 17.00 uur met om 17.30 uur openingswoord door Adriana González Hulshof (directrice van Amsterdam Art).

De media over 'VBCN 10 jaar jong':

Een Kapoor in de lobby, Trouw, 12 december 2015

Bedrijven kopen weer kunst, Telegraaf, 18 december 2015

In kunst zijn cijfers geen waarheid, NRC Handelsblad, 21 december 2015

Dit gebeurt er als je data een kunsttentoonstelling laat inrichten, De Correspondent, 2 januari 2016

Collectiekwartetten, Tubelight, 11 januari 2016

Blijf op de hoogte via Facebook

Veel dank aan de sponsoren!

Agenda
Contactgegevens

Pers
Jorien Ceelen

jorienceelen@gmail.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam