3 januari 2019

‘The condition of Air’

‘The condition of Air’ in De Vitrines

Een ontdekkingsreis naar de vormen en mogelijkheden van binnenbanden. Zo zou je ‘The condition of Air’, de nieuwe expositie in De Vitrines, kunnen noemen. Het werk is van de hand van de Italiaanse ontwerper en beeldhouwer Michela Segato (1993), die onlangs is afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven.

Voor haar kunstproject ‘The condition of Air’ boog Segato zich over de binnenband van de oer-Hollandse fiets. Wat voor AMC-fietsenmaker doodnormale dingen zijn, die hij dagelijks haast achteloos door zijn handen laat gaan, betekent voor Segato een constant onderzoek naar de ongekende mogelijkheden van de binnenband.

In haar zoektocht let ze niet alleen op de vormen die dit materiaal kan aannemen, maar zet ze ook vraagtekens bij de verspilling van producten en het korte leven dat de meeste gebruiksvoorwerpen beschoren lijkt. Door ze aan elkaar te binden, uit te rekken en te snijden, nodigt Segato ons uit om met andere ogen naar zoiets simpels als een binnenband te kijken.

‘The condition of Air’ is te zien tot 19 maart 2019, in De Vitrines in het AMC.

Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam