Thomas Trum, onegreenline9, 2019  
Kunstcollectie EUR

 

25 november 2019

Thomas Trum

IN DE ERASMUS GALLERY

In het oeuvre van kunstenaar Thomas Trum (1989) staat het onderzoek centraal. Dat onderzoek beperkt zich niet alleen tot het materiaal waarmee hij werkt, ook de manier waarop het materiaal verwerkt wordt en de drager waarop dat gebeurd worden keer op keer aan onderzoek onderworpen. Een constante in zijn werk is verf of het nu gaat om kleinschalig tekeningen of om zijn kleurrijke, grootschalige werken in de openbare ruimte. Als instrument gebruikt Trum onder meer zelfontworpen viltstiften van zeer groot formaat, een machine voor het markeren van lijnen en penselen op een boormachine. Dit alles resulteert in onconventionele methoden en technieken waarmee de 'beelden' van zijn werk een weg vinden op zowel papier, doek als direct op de muur. Zijn manier van werken is veelal gebaseerd op trial-and-error waarbij de directheid van de handeling in het creatieproces een belangrijk deel uitmaakt van het buitengewoon boeiende eindresultaat. Opening aanwezigheid van de kunstenaar - 28 november om 16:00 in de Erasmus Gallery AB-57*.

 

*Erasmus Gallery AB-57 - tentoonstelling 'Thomas Trum .... IN DE  ERASMUS GALLERY' - 28/11 tot 28/02 - ma-vrij 9-18, locatie:Erasmus Gallery gang tussen Aula Erasmus Building en Theil Building C-hal - Erasmus Universiteit Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam, kunstzaken EUR, T (010) 408 2802 - M 06 13777244 - E art-affairs@eur.nl

 

 

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam