12 december 2015

Thomas van Linge

Op 18 december opent: 'VBCN 10 jaar jong'

Voor deze tentoonstelling in het kader van de VBCN OPEN Curatorenprijs analyseerden de curatoren Alix de Massiac en Vincent van Velsen negenentwintig bedrijfscollecties aan de hand van meetbare parameters als leeftijd van de kunstenaar, datering, medium en afmetingen van het kunstwerk, met als resultaat het meest gemiddelde en meest afwijkende kunstwerk uit elke collectie.

De kunstenaars Thomas van Linge, Jonas Lund, Céline Manz en Sema Bekirovic in samenwerking met Lotte Geeven, zijn door de curatoren uitgenodigd om op het concept en het resultaat van deze analyse te reageren met nieuw werk. De vijf nieuwe werken worden onthuld tijdens de opening van de tentoonstelling in de tijdelijk ingerichte VBCN OPEN Space, Konijnenstraat 16-A in Amsterdam.

Hierbij stellen we graag Thomas van Linge voor:

Thomas van Linge (Haarlem, 1989) woont en werkt in Den Haag. Tot en met afgelopen september was zijn eerste solotentoonstelling "This Isn't Even My Final Form" bij Gabriel Rolt in Amsterdam te zien.

Afgelopen zomer werd hij geïnterviewd voor Mister Motley, het artikel verscheen met de titel 'Art as a Brother' en daarin zegt hij over zichzelf:  "Ik maak kunst omdat ik ervan overtuigd ben dat het de beste manier is waarop ik mijn tijd kan besteden. Zowel vanuit een egocentrisch als sociaal standpunt. Kunst roept in mij een bepaalde focus en passie op. Ik denk dat zo'n concentratie en drang om iets te doen zeldzaam is, dat moet je koesteren. Daarom maak ik werk, omdat ik weet dat dit in mij zit."

En over zijn tijd aan de academie: "Op de academie had ik de gewoonte om alles heel erg te bedenken en uit te kunnen leggen. Mijn werk werd bijna een soort kunstrebus die je, als je de juiste informatie had, op kon lossen om tot een antwoord te komen. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik ben heel blij dat ik dit eindelijk een beetje van me afgeschud heb, maar dat heeft wel even geduurd."

Van Linge beschouwt zijn werk nog in ontwikkeling en dat geldt ook voor zijn opleiding, op dit moment volgt hij in Londen een masteropleiding aan de Royal College of Art. Hiervoor heeft hij een aantal residencies gehad, o.a. in Sundaymorning@EKWC, 's Hertogenbosch, De Ateliers in Amsterdam en B32 in  Maastricht.

In 2014 toonde Van Linge werk op Unfair 2014, NDSM en op OUTSIDE/IN in Galerie Rianne Groen in Rotterdam. Eerder was zijn werk bij Concrete in Amsterdam en On The Gradient, B32 in Maastricht te zien. Een selectie uit de groepstentoonstellingen waaraan hij deelnam: Pablo's Birthday, New York (2015), Urbi et Orbi, Dürst Britt & Mayhew Den Haag en undaymorning@EKWC, Residency presentation in Den Bosch.

 

 

Agenda
16 december, 2018 - 7 april, 2019
14 februari - 19 mei, 2019
8 maart - 18 april, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam