25 april 2014

VBCN OPEN: CURATOREN PRIJS 2014-2015

Om alle deelnemende curatoren aan VBCN OPEN de gelegenheid te geven hun plan zo goed mogelijk uit te werken, is de inschrijvingsperiode voor de curatorenprijs een maand verlengd. Hierdoor is het t/m 31 juli mogelijk om bij de VBCN documentatie in te zien en een concept in te leveren. 

De Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) nodigt tentoonstellingsmakers uit een voorstel in te dienen voor een expositie met of over bedrijfscollecties. Bedrijven die aangesloten zijn bij de vereniging stellen hun kunstcollecties hiervoor open. Met de curatorenprijs wil de VBCN hedendaagse tentoonstellingsmakers ondersteunen, stimuleren en een platform bieden. De voorwaarden en het inschrijfformulier zijn per mail aan te vragen via: secretariaat@vbcn.nl

Deelneming staat open voor tentoonstellingsmakers (zonder leeftijdslimiet) die in Nederland wonen en zelfstandig een expositie kunnen opzetten en organiseren.

Een jury met ervaring op het gebied van bedrijfscollecties selecteert drie kandidaten die hun voorstel mogen presenteren. De winnaar wordt in september bekend gemaakt en krijgt vervolgens de kans zijn/haar expositie te realiseren. Hiervoor wordt een productiebudget inclusief een bescheiden honorarium beschikbaar gesteld. De tweede editie van VBCN OPEN gaat in februari 2015 van start.

De eerste editie in 2013 is gewonnen door het curatorenduo Claire van Els en Hendrik Folkerts. Hun project 'Time deposits' onderzocht de rol van hedendaagse performancekunst in bedrijfsruimtes. Het duo vindt "de VBCN OPEN een unieke gelegenheid voor jonge curatoren om een nieuw project te ontwikkelen, dat zich afspeelt buiten de gebaande paden van de kunstwereld. Voor ons was het een grote uitdaging om na te denken over de status van performancekunst binnen bedrijfscollecties en -locaties, en kunstenaars uit te nodig om daar samen met ons op te reflecteren."

Met VBCN OPEN wil de VBCN hedendaagse tentoonstellingsmakers ondersteunen door hen een podium te bieden en de kans te geven een concept te realiseren. Zij stelt hiervoor zowel de kunstcollecties van de aangesloten leden (51 in totaal) als de faciliteiten (o.a. ruimte, beveiliging, inrichting) beschikbaar. Daarnaast wil de VBCN de collecties van de aangesloten leden toegankelijk maken voor een breed publiek. "Juist in deze tijd vindt de VBCN het belangrijk te laten zien dat de aangesloten bedrijven belang hechten aan een levendig en dynamisch kunstklimaat. De VBCN onderstreept hiermee de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het bedrijfsleven neemt in het ondersteunen én stimuleren van kunst en cultuur." aldus Sabrina Kamstra, voorzitter van de VBCN.

De VBCN
De Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) is een samenwerkingsverband van bedrijven, organisaties en instellingen die naast hun hoofdactiviteit kunst verzamelen. Bij haar oprichting in 2005 heeft de VBCN de woorden 'dynamisch', 'onafhankelijk', 'grensoverschrijdend' en 'stimulerend' als kernwaarden gekozen. De vereniging is een professioneel platform waar kennis en ervaring wordt gedeeld door conservatoren en kunstadviseurs van bedrijven, instellingen en organisaties die naast hun kernactiviteit een (hedendaagse) kunstcollectie hebben.

 

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam