10 januari 2020

VBCN trapt het 15-jarige lustrum af in Groningen

Op 10 januari 2020 vindt de aftrap van het 15-jarige lustrum van de VBCN plaats in Groningen. We starten het lustrumjaar met een bijzonder veelzijdige dag waarbij we ons laten onderdompelen in de kunst bij drie verschillende instellingen. De gehele dag is zowel voor leden én oud-leden en wordt geheel verzorgd door de VBCN inclusief vervoer en versnaperingen.

Het programma ziet er als volgt uit; 

08:00 - Start 

We starten om 08:00 op Utrecht Centraal. Vanuit daar rijden we met een gereserveerde bus naar Groningen. Met de bus rijden we naar de verschillende locaties. Gedurende het reizen worden er een aantal mededelingen gedaan door het bestuur en is er gelegenheid om te netwerken

10:30 - Aankomst bij Landhuis Oosterhouw 

Rondleiding en lunch 
Op een half uurtje boven Groningen ligt Landhuis Oosterhouw. Op deze unieke plek verbindt stichting Oosterhouw cultuur en maatschappij. Op het landgoed is veel ruimte om te genieten van de kunst, het eten en de prachtige parktuin. Stichting Oosterhouw verzorgt voor de VBCN een lunch en een rondleiding van het huis. Bij mooi weer is er ook een rondleiding door de tuin. Tijdens de rondleiding zullen we een kijkje nemen in het atelier uit het Artist in Residence programma van de stichting. Aansluitend brengen we een bezoek aan het Groninger Museum.

14:00 - Aankomst Groninger Museum

Bezoek tentoonstelling Daan Roosegaarde 
In het Groninger Museum vindt de eerste solotentoonstelling van Daan Roosegaarde plaats. We krijgen een rondleiding langs de verschillende zalen en een toelichting van Verily Klaassen, hoofd kunstzaken Rabobank. Met haar toelichting gaat Verily in op de Artist Residency van Daan Roosegaarde bij de Rabobank en het AIR-programma van de Rabobank in het algemeen. Vanuit het Groninger Museum gaan we naar het hoofdkantoor van de Gasunie.

16:00 - Aankomst Gasunie

Bezoek kunstcollectie + nieuwjaarsborrel VBCN
In het prachtige hoofdkantoor van de Gasunie worden we ontvangen door Rudi Streuper en krijgen we een kijkje in de Kunstcollectie van de Gasunie. Tijdens de rondleiding zal Rudi Streuper meer vertellen over de collectie en de kunstcommissie. Vervolgens sluiten we daar de dag af met de traditionele nieuwjaarsborrel van de VBCN.

19:30 - Einde
Naar verwachting komen we om ca. 19:30 terug op Utrecht Centraal.

Leden én oud-leden kunnen zich voor deze dag aanmelden door een mail te sturen naar het secretariaat

Contactgegevens

Pers
Els Drummen

+ 31 (0)6 11840839
els.drummen@nn-group.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam