12 december 2020

VBCN VIEW: Nieuwe publicatie 2020

Bekijk hier de nieuwe VBCN-publicatie: VBCN VIEW. De directe aanleiding voor het vervaardigen van deze bescheiden publicatie, en het uitschrijven van een kunstenaars opdracht, was het 15-jarige lustrum van de VBCN in 2020.

Als insteek voor de publicatie werd gekozen voor 'een blik van buiten', daarmee verschilt deze publicatie van de eerder verschenen VBCN-publicatie; 'Bedrijfscollecties in Nederland' (2009) en de tentoonstellingscatalogus 'Out of Office' (2018). Aan acht schrijvers werd gevraagd om, in een kort essay van ca. 350/400 woorden, vanuit hun expertise of vakgebied in te gaan op de betekenis van de VBCN. De door hen geschreven teksten zijn zowel in het Nederlands als in het Engels in de publicatie opgenomen. Daarnaast werd aan kunstenaar Koen Taselaar de opdracht verleend om zijn werk, middels een 'beeldconcept', te verbinden aan de publicatie. House TMM zorgde voor het ontwerp van VBCN VIEW en onder projectleiding van Jorien Ceelen is de productie er van tot stand gekomen. Met instemming van de schrijvers en kunstenaar wordt VBCN VIEW voor het publiek digitaal toegankelijk gemaakt via de VBCN-website.

Het perspectief van de auteurs

-        In Aan het plafond of op de werkvloer omschrijft Eelco van der Lingen, directeur van het Mondriaan Fonds, de geschiedenis en betekenis van bedrijfscollecties in het culturele veld en het bedrijfsleven. Hij neemt de lezer mee in de veranderingen die zogeheten 'bedrijfscollecties' hebben doorgemaakt sinds medio 20ste eeuw.

-        Vervolgens beschrijft wetenschapper Arnold Witte in Uit de ivoren toren zijn onderzoek naar Nederlandse bedrijfscollecties.

-        In Meer dan feiten en cijfers deelt galeriehouder Pietje Tegenbosch haar visie op de betekenis van bedrijfscollecties, die zoals de titel van haar stuk doet vermoeden verder reikt dan een uitkomst in getallen.

-        Xander Karskens, directeur van postacademische instelling De Ateliers, onderstreept met De eerste 'echte' verkoop, het belang van bedrijfscollecties voor de ontwikkeling van de professionele praktijk van jonge kunstenaars.

-        Curator Vincent van Velsen, medewinnaar van de tweede editie van VBCN Open, gaat met Win-win in op de betekenis van de VBCN bij het stimuleren van zowel nieuwe tentoonstellingsconcepten als opkomend curatorentalent.

-        Met The Jakarta Murals vertelt kunstenares Hadassah Emmerich over haar eigen ervaring met het uitvoeren van een kunstwerk in opdracht van een bedrijfscollectie.

-        De rol en betekenis van bedrijfscollecties als bruikleengever wordt uitgelicht door Mariette Dölle, directeur van Museum Kranenburgh. Zij geeft met Gedeeld kunstbezit inzicht in hoe een specifieke bruikleen tot stand kwam. Het verhaal is exemplarisch voor de vele bruiklenen door bedrijfscollecties en toont daarmee bovendien de betekenis van bedrijfscollecties als medebewakers van cultureel erfgoed.

-        Het nawoord Een heel simpele boodschap is geschreven door kunstjournalist Anna van Leeuwen en mag gelezen worden als een weloverwogen advies!

Waar de VBCN zich soms vragen stelt over de betekenis van de vereniging binnen bepaalde sectoren hebben de gevraagde auteurs een tipje van de sluier gelicht. Met hun 'blik van buiten' voegen zij een ander perspectief toe en leveren zij betekenisvolle inzichten. De verhalen bieden perspectief en vormen bovenal een basis voor een 'blik in de toekomst. De VBCN dankt alle auteurs voor hun waardevolle bijdrage. De VBCN dankt ook kunstenaar Koen Taselaar en House TMM voor hun bijzondere bijdrage.

Namens het VBCN-bestuur

Voorzitter - Anne Clement van Vugt

 

Agenda
Contactgegevens

Pers
Jorien Ceelen

jorienceelen@gmail.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam