17 mei 2018

Vera Gulikers

Vera Gulikers exposeert tot 10 juli 2018 in de AMC Brummelkamp galerie in het AMC.

Met haar werk 'Poetsdoek' won Vera Gulikers (1991) in 2017 de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst, een prijs die sinds 1871 jaarlijks door de Koning(in) wordt uitgereikt aan een kunstenaar onder de 35.

Bij de recente open dagen van de Jan van Eyck Academie in Maastricht, waar Gulikers op dit moment resident is, viel haar presentatie direct op. Kunstzaken AMC had weinig bedenktijd nodig. Niet alleen is een werk van Gulikers verworven voor de AMC-collectie, de kunstenares werd bovendien uitgenodigd om te exposeren in de AMC Brummelkamp Galerie.

Gulikers werkt met zelfgemaakt ei tempera, een eeuwenoude techniek waarmee oorspronkelijk iconen werden geschilderd. Het idee om haar bekroonde werk 'Poetsdoek' te noemen, ontstond toen ze in haar studio per ongeluk een emmer met ei tempera omschopte en de verf opveegde. Het resultaat beviel haar zozeer dat ze die techniek nu toepast in haar schilderijen. Gulikers ontwaart duidelijke overeenkomsten tussen schilderen en huishouden: ook het 'moppen' van de vloer of het schoonvegen van een tafel kan een creatief proces zijn.

Als ondergrond voor haar schilderijen gebruikt ze veelal eenvoudige materialen, zoals een lap stof of gaas. Daarop zeefdrukt ze en op het resultaat brengt ze ei tempera aan, die ze vervolgens deels weer wegpoetst.

Speciaal voor deze expositie heeft Gulikers behang gezeefdrukt om de wanden van de AMC Brummelkamp Galerie mee te bekleden. Op het behang zijn delen van afbeeldingen te zien die ze eerder in schilderijen heeft gebruikt, zoals een in ongebruik geraakt Chinees vrouwenschrift. Door haar pasteuze kleur- en simpele materiaalgebruik en haar verwijzing naar traditionele vrouwelijke onderwerpen geeft Gulikers met een knipoog een ode aan het vrouw-zijn.

Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam