22 januari 2019

Werk Peter Struycken tentoongesteld voor publiek

 

Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van beeldend kunstenaar Peter Struycken realiseert buitenplaats Kasteel Wijlre een uniek project in het teken van deze pionier van de digitale kunst. Dit project genaamd Kleur: Weelde en Veranderlijkheid, toont een 3D geïntegreerd kleurwerk in het Hedge House, het kunstpaviljoen van de buitenplaats. Tegelijkertijd is er een overzichtstentoonstelling van Struyckens dynamische kleurruimten in het Koetshuis te zien.

Aegon is een sponsor van het project en stelt voor deze gelegenheid de driedimensionale kleurstructuur van Struycken, die hangt in het atrium van het hoofdkantoor van Aegon in Den Haag, open voor publiek.

Openstelling kleurstructuur Aegon

Het monumentale werk ‘Driedimensionale Kleurstructuur’ van Struycken uit 1986 in het hoofdkantoor van Aegon is normaliter alleen voor bezoekers en medewerkers van Aegon toegankelijk. Het 5212 aluminium bollen tellende kunstwerk in 32 kleuren dat het atrium van het hoofdkantoor siert, zal op twee zondagen opengesteld worden voor publiek. Onder begeleiding van de conservator van de Aegon kunstcollectie zal er op 24 maart en 26 mei tweemaal een rondleiding plaatsvinden langs werk van Struycken en de kunstcollectie van Aegon.

‘Peter Struyckens kleurstructuur is al meer dan dertig jaar een van Aegons meest indrukwekkende kunstwerken. Het werk is een bron van inspiratie en zorgt ervoor dat de gigantische hal een prettige ruimte is om in te verblijven. We zijn er trots op dat we dit kunstwerk in onze collectie hebben en zien de samenwerking met buitenplaats Kasteel Wijlre als een uitgelezen kans om meer mensen van dit werk te laten genieten,’ aldus Lianne Schipper, conservator van de Aegon kunstcollectie. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden voor de rondleidingen.

 

 

Peter Struycken

Peter Struycken maakt werk in de traditie van de geometrische-abstractie toegesneden op wetmatigheden en systematiek. Hij onderzoekt enerzijds visueel de relatie tussen kleuren en anderzijds gebruikt hij algoritmes voor de verandering van plaats van kleur in ruimte en tijd. De snelle ontwikkeling van de digitale technologie geven hem de mogelijkheid steeds complexere programmering te gebruiken voor beelden met een grote visuele directheid. Hiervoor gebruikt hij software van o.a. D. Groot, F. Van Manen (Klankschap) en D. Dekkers (cThrough). Zijn kunst oogt van geometrisch abstract tot hallucinerend ruimtelijk en levert associaties op met fenomenen uit de natuur door de overeenkomst in visuele variatie.

Het werk van Struycken kent diverse verschijningsvormen; schilderijen, tekeningen, bewegend beeld en vele toepassingen in architectuur, theater en muziek. Struycken ontwierp in 1981 de bekende postzegel met de beeltenis van toenmalig koningin Beatrix, opgebouwd uit talloze puntjes, van gelijke afmeting. Een uniek ontwerp in het oeuvre van Struycken aangezien natuurlijke figuratie in zijn werk normaal geen rol speelt.

Over buitenplaats Kasteel Wijlre

Kasteel Wijlre is een buitenplaats voor cultuur en landschap. De buitenplaats presenteert tentoonstellingen, projecten, events en educatieve activiteiten in het hedendaagse kunstpaviljoen Hedge House, het historische Koetshuis en de Tuinen.

Buitenplaats Kasteel Wijlre heeft reeds decennialang een sterke band met Struycken. Kunstverzamelaars en grondleggers van Kasteel Wijlre, Jo en Marlies Eyck, kochten al vroeg werk van Struycken waarin kleuren de bouwstenen zijn in heldere en tevens vaak hypnotiserende composities.

In 2019 is buitengoed Kasteel Wijlre geopend van 10 maart tot en met 10 november van donderdag tot en met zondag tussen 11:00-17:00 uur. Ingang: Kerkpad, Wijlre. Voor meer informatie: www.kasteelwijlre.nl

Contactgegevens

Pers
Els Drummen

+ 31 (0)6 11840839
els.drummen@nn-group.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam