12 november 2018

Wineke Gartz

Van 16 november tot en met 27 december 2018 vindt in de Kunstruimte van De Nederlandsche Bank de tentoonstelling Rock Garden door Wineke Gartz plaats.

Wineke Gartz (1968) creëert speciaal voor deze solotentoonstelling een ruimtelijke installatie met videoprojecties, tekeningen en voorwerpen waarmee zij reageert op de architectuur en de omgeving van het DNB-gebouw. De rotsblokken rondom dit gebouw zijn - heel prozaïsch - bedoeld om ramkraken te voorkomen, maar Gartz associeert deze - heel poëtisch - met de oertijd en woeste natuur. Zo haalt ze de natuur naar binnen. Tegelijkertijd toont ze op de muren videobeelden van mensen, straten en bedrijvigheid in en rondom Amsterdam, gelardeerd met tekeningen. Daarmee transformeert zij de Kunstruimte tot een monumentaal levend schilderij dat de bezoeker volledig omringt. Zo betrekt Gartz ons allemaal in de zoektocht naar de harmonie tussen mens en techniek, economie en natuur. En terwijl zij als een begenadigd dj tovert met ultramoderne multimediale middelen, zien we in de luchten en wolkenpartijen van haar compositie onmiskenbaar de sporen van 17de-eeuwse landschapsschilders als Jacob van Ruisdael terug. Het doet ons onderdompelen in een multidimensionale gelaagdheid - een gelaagdheid in ruimte en tijd.

De tentoonstelling Rock Garden is van 16 november tot en met 27 december 2018 in de Kunstruimte van De Nederlandsche Bank op afspraak te bewonderen. Een afspraak maken kan per e-mail (kunstcommissie@dnb.nl) of telefonisch (020-5242183). In verband met de toegangsprocedure bij De Nederlandsche Bank kunt u de tentoonstelling uitsluitend bezoeken na aanmelding en met legitimatie.

Agenda
24 juni - 10 september, 2019
24 juni - 28 augustus, 2019
27 juni - 5 september, 2019
6 juli - 22 september, 2019
11 juli - 31 december, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam