Bestuur

Philippien Noordam  - voorzitter
(Collectie Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Hans Bongartz - penningmeester
(Collectie KPMG)

Esther Vossen - secretaris
(Collectie Altrecht)

José de Boer
(Collectie VUmc)

Anne Clement - van Vugt
(Collectie Erasmus Universiteit Rotterdam)

Els Drummen
(Collectie NN Group)

Let Geerling
(
Collectie Radboud Kunst & Cultuur, Radboudumc)

 

 

 

Nevenfuncties bestuursleden:

Philippien Noordam:
Jurylid Nationale Portretprijs, Dutch National Portrait Gallery
Jurylid  International Photofestival Leiden

Hans Bongartz:
Lid raad van toezicht Marres, huis voor hedendaagse cultuur
Lid raad van commissarissen van Lichtblick Holding AG (Duitsland)

Esther Vossen:
Adviseur Mondriaan Fonds
Adviseur Bradwolff Projects
Jury Impulsgelden Provincie Noord-Brabant
Lid raad van toezicht galerie Beeldend Gesproken

Anne Clement:
Bestuurslid Stichting Universitair Historisch Kabinet der E.U.R.

Els Drummen:
Adviseur Amsterdams Fonds voor de Kunst
Adviseur Amsterdamse Kunstraad

Let Geerling:
Lid raad van inspiratie Het Koelhuis, Zutphen

Agenda
11 juli - 31 december, 2019
12 september - 24 december, 2019
14-15 november, 2019
Contactgegevens

Pers
Anne Clement - van Vugt
+ 31 (0)6 13 77 72 44

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a E. Vossen
Waterkersweg 240
1051 PH Amsterdam

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2018 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam