Collectietentoonstelling Eneco 'De Kunst van Energie' in Pulchri-studio

19 02 2014

Collectietentoonstelling Eneco 'De Kunst van Energie' in Pulchri-studio

info

Alles van waarde is weerloos. Dat geldt zowel voor het milieu als voor de kunst. Eneco onderkent de urgentie van het verduurzamen van onze energievoorziening en werkt aan schone energie die niet opraakt en niet vervuilt. Omdat er morgen nog een wereld moet zijn, en overmorgen en daarna.

Van 22 maart tot en met 13 april 2014 is in Pulchri-studio te Den Haag de collectietentoonstelling van Eneco: "De Kunst van Energie". Met deze tentoonstelling laat Eneco een brede interesse zien in de vele gezichtspunten die de kunstwereld ons biedt. We tonen werken met zeggingskracht zowel met betrekking tot de vorm als de inhoud. De thema's van de menselijke figuur in zijn verstedelijkte omgeving en de natuur in al zijn hoedanigheden die hier zijn vertegenwoordigd, zijn van alle tijden. Eigentijdse kunstenaars geven hier ieder op hun eigen oorspronkelijke wijze invulling en zingeving aan.

De wereld is continue in beweging en de mens past zich, ieder op zijn eigen manier, daaraan aan. In die zin past deze ideeënwereld perfect in de doelstellingen van Eneco. Eneco zet zich in voor duurzame energie omdat fossiele brandstoffen langzaam opraken. Bovendien zijn traditionele brandstoffen schadelijk voor het milieu en zorgen ervoor dat we afhankelijk zijn van andere regio's in de wereld. Duurzame energiebronnen zijn onuitputtelijk en milieuvriendelijk. Ze zijn daarmee dé oplossing voor onze toekomstige energievoorziening. Daarmee toont dit duurzame energiebedrijf net als onze kunst authentieke betrokkenheid bij het welzijn van mensen. En dat is de bindende kracht van deze tentoonstelling.

Collectietentoonstelling

In de Mesdagzaal zijn onder andere werken van de volgende kunstenaars te zien: Gé-Karel van der Sterren, Sven Kroner, Paul Nassenstein, Rinus van de Velde, Henk Visch en Gijs Assmann.

In de Hardenbergzaal is een overzicht van portretten te zien die de fotograaf Robin de Puy in opdracht van Eneco heeft gemaakt. Zij tonen een scala aan mensen die verschillende verbindingen hebben met de Eneco groep. Ieder met zijn of haar eigen verhaal.

Kunst en Eneco - een duurzame band         

Sinds december 2000 is Eneco enthousiast aan het verzamelen. Op de werkvloer zijn inmiddels zo'n 500 werken van bekende en minder bekende kunstenaars te bewonderen. Het doel is om de medewerkers en bezoekers een omgeving te bieden die inspireert, die authenticiteit en creativiteit uitstraalt en stimuleert. En om klanten op deze manier te laten zien dat Eneco aandacht heeft voor de wereld en waarden die niet alleen in cijfers zijn uit te drukken.

De vrijheid van kunst, de fantasie, prikkelt de kijker om zelf vrijer en fantasievoller te denken. Kunst laat ons de kracht van de intuïtie ervaren en de meerwaarde van durf - de durf om dingen te ondernemen zonder een vooraf beredeneerbaar resultaat. Kunst zet kortom aan tot creativiteit. De transitie naar duurzame energie voert niet langs gebaande wegen. Ook dat vergt creativiteit, durf en doorzettingsvermogen. Zo biedt het verzamelen van kunst raakvlakken met datgene waar de Eneco groep voor staat. Kunst geeft energie - schone energie.

Wie houdt nu niet van cookies