De rol van bedrijfscollecties in de kunstwereld

11 11 2010

De rol van bedrijfscollecties in de kunstwereld

info

In samenwerking met Spui 25 organiseert de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) een debat met museumdirecteuren en conservatoren van bedrijfscollecties, over de bevordering van de samenwerking tussen private en publieke instellingen in de kunstsector. Met Hester Alberdingk Thijm, Edwin Jacobs, Hans Meijs, Macha Roesink, Diana Wind, Ella van Zanten.

De VBCN (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) presenteert het verslag van het symposium over de huidige en toekomstige rol van bedrijfscollecties in de kunstwereld, dat precies een jaar geleden plaatsvond ter ere van het vijfjarig bestaan de VBCN.

Veilingen en dreigende afstoting van collecties en door de crisis gereduceerde budgetten vormden toen de actuele aanleiding om samenwerking tussen bedrijfscollecties en musea aan de orde te stellen. Tijdens het debat bleek echter dat dieperliggende kwesties deze samenwerking in de weg staan. Wie of wat bepaalt of er nog sprake is van autonome kunst en, in aansluiting daarop, wie of wat definiëren de maatschappelijke functies van de kunst of haar artistieke kwaliteit? Met dit verslag wil de VBCN de fundamentele discussie over deze thema's stimuleren, om zo een vruchtbare samenwerking tussen private en publieke instellingen in de kunstsector tot stand te brengen.

Voorafgaand aan de uitreiking van het eerste exemplaar aan Siebe Weide, directeur Nederlandse Museumvereniging, vindt een debat plaats met museumdirecteuren en conservatoren van bedrijfscollecties over samenwerking tussen musea en bedrijfscollecties. Aanleiding hiervoor zijn de plannen van verschillende bedrijven om een eigen expositieruimte te starten om hun collecties aan een groter publiek te tonen. Wat zijn de achtergronden van deze deze trend, en vormt deze een hindernis of juist een nieuwe opening naar verdergaande samenwerking met musea?

De deelnemers aan het debat zijn:

  • Hester Alberdingk Thijm, AkzoNobel Art Foundation
  • Edwin Jacobs, Centraal Museum Utrecht
  • Hans Meijs, Achmea Kunstcollectie
  • Macha Roesink, De Paviljoens Almere
  • Diana Wind, Stedelijk Museum Schiedam
  • Ella van Zanten, Kunstzaken Rabobank

Het debat wordt geleid door Arnold Witte, universitair docent Cultuurbeleid van de UvA en medeauteur en -redacteur van het boek Bedrijfscollecties in Nederland / Corporate Art Collections in the Netherlands (NAi Uitgevers, 2009).

Voor de video van het debat klik hier

Who doesn't like cookies?