VBCN
VBCN trapt het 15-jarige lustrum af in Groningen
VBCN excursie & nieuwjaarsborrel
Collecties
Joseph Sassoon Semah in Burgerweeshuis
BPD
Collecties
Aanwinsten 2018-2019
Galerie LUMC
Collecties
De herinnering voorbij
Provincie Limburg
 • “De algemene opinie is dat kunst iets is voor de elite, dat het onbereikbaar is. Maar als mensen er toch mee in aanraking komen, dan springt er vaak een vonk over. Kunst verbeeldt iets uit ons binnenste, een diepere emotie.”
  Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland,voormalig minister WVC (1982-1989). Bedrijfscollecties in Nederland
 • “Omdat de meeste bedrijfscollecties kunstenaars echt volgen, kunnen ze een goede basis vormen voor een kunstenaars-carrière.”
  Juliètte Jongma, Galerie Juliètte Jongma. Bedrijfscollecties in Nederland
 • “Ik ben ervan overtuigd dat als je mensen confronteert met kunst-dagelijks in het kantoor, je ze stimuleert om ‘out of the box’ te denken. Ze gaan dingen anders benaderen, zijn meer geneigd tot reflectie.”
  Hans Wijers, voormalig CEO Akzo Nobel. Bedrijfscollecties in Nederland
 • “Kunst kan motiveren, inspireren, bijdragen aan het ontwikkelen van andere, nieuwe perspectieven. Op die manier kan kunst heel goed onderdeel zijn van human resources.”
  Arjo Klamer, hoogleraar culturele economie, Erasmus Universiteit Rotterdam. Bedrijfscollecties in Nederland
 • “De verzamelingen van bedrijven zijn van substantieel belang voor de Nederlandse kunstwereld en hebben effect op de kunstbeleving van mensen. Ze gaan meer naar galeries en musea. Ze gaan anders kijken, bewuster en gerichter.”
  Charlotte Dumas, beeldend kunstenaar. Bedrijfscollecties in Nederland
Collecties
The Soft Parade
Gasunie
VBCN
Rotterdam tour
VBCN
Collecties
Aanwinsten 2019
De Nederlandsche Bank
Collecties
Thomas Trum
Erasmus Universiteit Rotterdam
Collecties
Kabinet der Verwondering
Vrije Universiteit
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2005
Agenda
29 november, 2019 - 28 februari, 2020
16 januari - 23 februari, 2020
6 februari - 12 juni, 2020