Healing environment, zorg of zegen?

16 03 2015

Healing environment, zorg of zegen?

info

Zie ook hier het artikel dat in NRC Handelsblad verscheen over kunst in ziekenhuizen.

Healing environment is binnen zorginstellingen een hot topic. Op 19 maart vond in het UMC Utrecht een bijeenkomst plaats voor de zorginstellingen die zijn aangesloten bij de VBCN. Tijdens deze themabijeenkomst stond het begrip healing environment centraal.

Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar aspecten die helend kunnen werken in een zorgomgeving. Denk daarbij aan meetbare zaken, zoals de hoeveelheid licht die op een werkplek valt. Een juiste hoeveelheid licht voorkomt het maken van fouten door personeel en draagt daarmee bij aan een 'helende omgeving'. Ook kunst levert een bijdrage aan de healing environment. Het begrip healing environment in relatie tot kunst is echter niet eenduidig, het onderzoek is zeer uiteenlopend en er is er nog weinig wetenschappelijk bewijs.

Tijdens de bijeenkomst is besproken vanuit welke invalshoeken er onderzoek wordt gedaan en hoe binnen de zorginstellingen hiermee wordt omgegaan.

Who doesn't like cookies?