Algemene Leden Vergadering 2020

26 06 2020

Opening out of office fotograaf Jan Buteijn

Algemene Leden Vergadering 2020

info

Op 26 juni a.s. vind de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de VBCN plaats.

Tijdens deze vergadering wordt teruggeblikt op 2019 en worden de jaarverslagen ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. 
De leden worden nog geinformeerd over de verdere invulling van deze dag. 

Who doesn't like cookies?