VBCN ledenbijeenkomst op de Anningahof

23 05 2017

Sculptuur Rob Voerman, Anningahof

VBCN ledenbijeenkomst op de Anningahof

info

Op 23 mei hield de VBCN haar ledenbijeenkomst op de vernieuwde Anningahof. 

Op het programma stond:

- Workshop Collectiemobiliteit: depot of directiekamer? In deze workshop, verzorgt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, werd gesproken over hoe we Collectiemobiliteit kunnen agenderen en tussen de leden onderling kunnen bevorderen.  De leden werden geprikkeld actief na te denken over de randvoorwaarden en mogelijkheden omtrent collectiemobiliteit.

- Algemene leden vergadering (o.a. bestuurswisselingen en presentatie jaarverslagen)

- Bezoek aan de vernieuwde beeldentuin van de Anningahof, inclusief de VBCN presentatieruimte

- Borrel ter afsluiting

Who doesn't like cookies?