Concepts of Time

23 05 2018

Concepts of Time

info

Galerie LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) presenteert vanaf 23 mei de tentoonstelling Concepts of Time, waarin de relevantie van het verleden voor kunstenaars van nu centraal staat. De tentoonstelling is onderdeel van het satellietprogramma van Beelden In Leiden en sluit aan bij de viering van het 200-jarig bestaan van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) dit jaar.

Conceps of Time toont beelden, schilderijen, foto's en een video van:
Daniëlle van Ark, Femke Dekkers, Jonathan van Doornum, Jasper Hagenaar, Alexandra Hunts&Anna Frijstein, Nynke Koster, Cristina Lucas, Sander van Noort,  Camile Smeets, Simon van Til, Lillian Vlaun, Bas de Wit.
Met in de voortuin van het LUMC: twee beelden van Folkert de Jong

Het verleden is actueel in de hedendaagse kunst. In een tijd waarin veranderingen snel gaan, zijn veel kunstenaars in staat die veranderingen te registreren en daarop te reageren. In hun analyse van het heden grijpen zij regelmatig terug op parallellen of analogieën uit het verleden. Door verbinding te leggen met het verleden hervinden kunstenaars hun hedendaagse positie.
De deelnemende kunstenaars  onderzoeken verschillende concepten van tijd en putten hiervoor uit films, literatuur of kunst uit voorgaande eeuwen. Fragmenten hieruit verweven zij in eigen voorstellingen. De bereikbaarheid van steeds grotere databanken op internet speelt hierin een belangrijke rol.

Sporen van tijd
In de 19de eeuw werd de klassieke beeldhouwkunst op academies tot voorbeeld gesteld. Met de komst van de vroeg twintigste-eeuwse avant-gardes, zoals het Futurisme, De Stijl en het Russische constructivisme, werd het verleden juist afgezworen: alles moest anders op weg naar een nieuwe betere toekomst. Met het groeiend besef dat die nieuwe toekomst toch niet zo maakbaar is, werd in de postmoderne tijd opnieuw het verleden als 'beeldbank' gerehabiliteerd. Concepts of Time biedt een verzameling uiteenlopende interpretaties van sporen van tijd, materiaal uit de oertijd maar ook wat het verleden aan verbeelding heeft overgeleverd. Concepts of Time tussen feit - de teruggevonden objecten - en fictie - de interpretatie van de betekenis ervan. De deelnemende kunstenaars reflecteren op het verleden en gebruiken hedendaagse materialen om hun commentaar zichtbaar te maken.

Zij vragen onze aandacht voor de vergeten verhalen uit de geschiedenis die zij tastbaar maken in uiteenlopende werken. De werken bieden ruimte voor reflectie, herbezinning en verwondering over het verleden dat opnieuw actueel is.

Concepts of Time is te bezoeken van 23 mei t/m 2 september 2018.
De tentoonstelling Concepts of Time in Galerie LUMC is onderdeel van het satellietprogramma van Beelden In Leiden. Voor meer informatie over het programma van Concepts of Time:  Rijksmuseum van Oudheden (RMO): www.rmo.nl
Stichting Beelden in Leiden: www.beeldeninleiden.nl

Who doesn't like cookies?