Es muss sein! - Hans de Bruijn

24 11 2012

Hans de Bruijn, Waterlelievijver, 2008, olieverf op doek, 210 x 400 cm.

Es muss sein! - Hans de Bruijn

info

Vanaf 24   november 2012 is in de Galerie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) de tentoonstelling Es muss sein! te zien. De tentoonstelling geeft een overzicht van schilderijen die de Leidse schilder Hans de Bruijn (1959) vanaf 2006 heeft gemaakt. De titel van de tentoonstelling verwijst naar de tentoonstelling Muss es sein? nu te zien in de nieuwe tentoonstellingsruimte van Achmea in Leiden. Terwijl de tentoonstelling in Achmea de nadruk legt op schilderijen die Hans de Bruijn onder meer maakte van ruïnes van het geboortehuis van Rembrandt in Leiden, toont Galerie LUMC met name portretten van schilders waarmee Hans de Bruijn de schilderkunst het woord wil geven.

Rode draad in het oeuvre van Hans de Bruijn is zijn belangstelling voor de 18de eeuwse romantische schilderkunst. De onderwerpen die hij schildert, zijn ontleend aan thema’s uit de periode van de Romantiek. Hij schildert historische gebouwen of overblijfselen daarvan, waarbij de nadruk ligt op een nostalgisch verlangen naar iets wat niet meer is. En net als Romantici voor hem presenteert de Bruijn het landschap als spiegel van het gemoed.
In wezen herschept Hans de Bruijn met zijn schilderijen de romantische traditie in een expressionistisch handschrift.
In Galerie LUMC zijn onder meer portretten te zien van bekende schilders, voorgangers die de Bruijn bewondert en die zich, net als de 18de eeuwse romantici, lieten inspireren door de overweldigende natuur. Het zijn levensgrote werken waarin de kunstenaars in hun eigen omgeving zijn geschilderd. We zien de impressionistische schilder Claude Monet (1840-1926) temidden van zijn begroeide tuin, aan de oever van zijn vijver. Hij heeft zijn schilderspalet in de hand en tuurt in het water op zoek naar dat wat hij op doek zal vastleggen.
Mark Rothko (1903-1970) staat in ‘zijn’ schilderij met zijn rug naar de toeschouwer gekeerd. Hij kijkt naar het grote, witte niets, de leegte die hij in zijn schilderijen met kleur betekenis zal geven. Naast portretten, toont de Bruijn een serie kleine schilderijen geïnspireerd door de aquarellen en schetsen van zeegezichten die de Engelse schilder William Mallord Turner(1775-1851) naliet. Hij maakte een serie van honderd kleine schilderijen als een hommage aan Turner die een meester was in het verbeelden van de invloed van de weersgesteldheid op het landschap. Laaghangende mist, een zware, donkere onweerslucht vertaalt de Bruijn in kleine witte monochrome doekjes met hier en daar zwarte accenten. Het gaat Hans de Bruijn hierbij niet om het schilderen van details ontleend aan de natuur, het gaat hem om de weergave van het landschap van de schilderkunst.
De tentoonstellingen in Achmea en Galerie LUMC zijn een ode van Hans de Bruijn aan de traditie van de schilderkunst.

Bij de tentoonstellingen is het rijk geïllustreerde boek ‘Magie van verf, Hans de Bruijn en de herschepping van de romantische traditie’ verschenen met tekst van Jetteke-Bolten-Rempt. De tentoonstelling in Galerie LUMC wordt op 24 november om 16.30 uur geopend door Jetteke Bolten-Rempt, oud directeur van Stedelijk Museum de Lakenhal en lid van de kunstcommissie van het LUMC.

Who doesn't like cookies?