Nieuwe tentoonstelling ‘Waar ken ik u van?’ in Galerie LUMC

24 04 2013

Marie Aly, Roter Bruder, 2009
olieverf op doek, 45 x 35 cm

Nieuwe tentoonstelling ‘Waar ken ik u van?’ in Galerie LUMC

info

Nieuwe tentoonstelling ‘Waar ken ik u van?’ in Galerie LUMC
25 april t/m 23 juni 2013

De galerie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) toont een nieuwe tentoonstelling: ‘Waar ken ik u van?’. Zeven internationale, hedendaagse kunstenaars laten zich inspireren door de grandeur en heroïek uit het verleden. In schilderijen, tekeningen en beelden doen zij de geschiedenis herleven. Machthebbers, historische figuren en de pracht en praal waarmee zij zich omgaven, krijgen in dit werk actuele betekenis. Wie zijn deze mensen? Zo herkenbaar en toch ver weg. En wat is de betekenis van traditie? De tentoonstelling wordt geopend op donderdag 25 april om 16.30 uur in de galerie van het LUMC.

De tentoonstelling ‘Waar ken ik u van’ toont een opmerkelijke trend in de hedendaagse kunst: kunstenaars die zich richten op het verleden. Zij putten uit films, literatuur of kunst uit voorgaande eeuwen en verweven fragmenten hieruit in eigen voorstellingen. De bereikbaarheid van steeds grotere databanken op internet speelt hierin een belangrijke rol. We herkennen de portretten en taferelen die als iconen in ons collectieve geheugen zijn gegrift, maar de manier waarop de kunstenaars de beelden interpreteren en verbeelden, roept ook verwondering en vervreemding op. Door humor en toevoeging van ludieke details wordt soms de grootsheid van het verleden gerelativeerd.

Marie Aly (Berlijn, 1980) schildert historiserende, iconische portretten in de stijl van de Vlaamse primitieven of de vroege Italiaanse Renaissance. Vanuit haar fascinatie voor popcultuur vereeuwigt ze in kleine miniaturen popartiesten als iconen uit een ver verleden. De schilderijen van Hans Broek (Veenendaal, 1965) tonen ons momenten van hartstocht, strijd en revolutie waarvoor hij zich liet inspireren door het schilderij ‘La liberté guidant le peuple’ (1830) van de schilder Eugène Delacroix. Hij kopieerde hieruit sleutelscènes en voegde daar zijn eigen ‘verhaal’ aan toe. Hoe actueel zijn deze onderwerpen nog en wat is de waarde van historische overlevering, zijn vragen die hij met zijn werk oproept. Erzsébet Baerveldt (Nijmegen,1968) toont twee bronzen sfinxen. Beide mythische wezens gaf zij wijde mouwen, mensenhanden en een mensengezicht, voor kenners herkenbaar als haar zelfportret. Voor Andrew Gilbert (Edinburgh,1980) is het verleden een rijke bron voor zijn visuele commentaar. Hij heeft een voorkeur voor onderwerpen uit de Europese (vooral Britse) politieke geschiedenis. Vooral het machtsvertoon heeft zijn kritische aandacht. Encyclopaedische gewrochten noemt Bernard Heesen (Leerdam,1958) zijn glaswerken. Voorbeelden uit historische handboeken en verzamelwerken dienen hem als leidraad. Het gaat hem niet om exacte kopieën van de originelen. Eerder is het de rijke versierdrift van zijn voorgangers die hem inspireren en aanzetten tot eigen werk. Michelle McKeown (Noord Ierland, 1979) maakt voor de verbeelding van haar voorstellingen gebruikt van ‘decalcomania’, een techniek ontleend aan de surrealistische 20ste eeuwse schilder Max Ernst. McKeown combineert deze techniek met portretten die de herinnering oproepen aan 16de eeuwse portretten uit Engelse koninklijke kringen. Hidenori Mitsue (Himeji, 1969) is gefascineerd door de iconische verbeelding van de Europese kunstgeschiedenis. In zijn ‘ode’ aan ‘Delfts Blauw’ reconstrueert hij iconische voorstellingen.

Met de tentoonstelling wordt een beroep gedaan op ons culturele geheugen. Maar hoe collectief is dat? Of is dat geheugen inmiddels gefragmenteerd door de individualisering en de steeds snellere opeenvolging van modes en trends? De tentoonstelling sluit aan bij actuele gebeurtenissen, zoals de inhuldiging van koning Willem Alexander en de inwijding van de nieuwe paus. Koning en paus, iconen uit ons verleden leven voort.

Speciaal onderdeel van deze opening is een live interview met de deelnemende kunstenaar Mary Aly door Lucette ter Borg. In dit gesprek geeft de kunstenaar inzage in de achtergronden van haar werk.

Who doesn't like cookies?