Kunstcollectie MUMC+

info

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+) is een samenwerkingsverband van het academisch ziekenhuis Maastricht en de Faculteit Health, Medicine & Life Sciences van de Universiteit Maastricht. De kerntaken van het MUMC+ zijn topreferente en topklinische patiëntenzorg, onderwijs & opleiding en onderzoek. Daarnaast legt het zich met name toe op gezondheidspreventie, vaststellen van risicofactoren en vroege diagnostiek.

De kunstcollectie van het MUMC+ is opgebouwd rond het thema “kunst van Limburg en zijn grenzen na 1945”. Kunstenaars geboren, woonachtig en werkzaam in en rond Limburg kunnen deel uitmaken van de collectie, alsmede kunstenaars uit de grensgebieden van België en Duitsland. De collectie bestaat inmiddels uit ca 850 werken, die zijn verspreid over de publieke ruimten in het ziekenhuis en enkele aanpalende gebouwen. Door de tijdlijn in de collectie is getracht de werken van kunstenaars uit de verschillende periodes zoveel mogelijk bij elkaar te hangen op de verschillende verdiepingen. De collectie werd opgestart met kunstenaars als Jef Diederen en Ger Lataster en doorgezet met Fons Haagmans, Toon Teeken, Roy Villevoye. De collectie wordt jaarlijks aangevuld met werk van voornamelijk jonge kunstenaars.

Kunstbeleid 
Het MUMC+ heeft een kunstcommissie bestaande uit ziekenhuismedewerkers en een of meer externe adviseurs. Jaarlijks wordt een budget ter beschikking gesteld en wordt werk van meestal jonge eigentijdse kunstenaars aangekocht. Ook streeft de commissie ernaar kunstenaars die opgenomen zijn in de collectie te volgen en eventueel meerdere werken van die kunstenaars te verwerven. Zo wordt getracht de MUMC-collectie een representatief beeld van de Limburgse kunst na 1945 te laten zijn. 

Geschiedenis
De huidige collectie ontstond rond 1990 toen het nieuwe academisch ziekenhuis in Maastricht Randwyck werd gebouwd. Een aantal monumentale werken is verworven middels de zogeheten 1%-regeling bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Het betreft werken van Panamarenko, Niek Kemps en Arno van der Mark. De platte kunstcollectie van het MUMC+ werd opgestart ten tijde van de nieuwbouw. Die collectie is opgebouwd rond het thema “kunst van Limburg en zijn grenzen na 1945”. Kunstenaars geboren, woonachtig en werkzaam in en rond Limburg kunnen deel uitmaken van de collectie, alsmede kunstenaars uit de grensgebieden van België of Duitsland. Daarnaast heeft het MUMC+ sinds 1999 de kunstcollectie van de Jan van Eyck Academie in bruikleen. Het betreft kunstwerken van deelnemers aan de JvE Academie uit de periode 1985-1995.

Collection title
Kunstcollectie MUMC+
Contact
Norbert Grunschel, Ella van den Berg-Loonen, Suzanne Soulier-Jaspers
Head office
Bezoekadres: MUMC+, P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht.
Art collection locations
Kunstwerken zijn verspreid in het publieke domein van de gebouwen binnen het MUMC+, mn gan-gen, trappenhuizen en pleinen.
Number of art works
De collectie bestaat uit ca 850 kunstwerken.
Launch year
1990 - heden
Disciplines
Schilderijen, foto's, tekeningen, grafiek, sculpturen, installaties.
Focus of collection
Kunst van Limburg en zijn grenzen na 1945
Guided tours

Op aanvraag worden rondleidingen gegeven aan groepen. Bezoekers kunnen ook zelfstandig een route lopen dmv een kunstwegwijzer die bij de infobalie te verkrijgen is.

Website
https://www.mumc.nl/
Art collection website
https://De website komt voorjaar 2022 online.
Publications

·      Kunst in het azM/ Art in azM, 2011
·      De Limburgers van het azM / Limburg artists at the azM, 1998
·      azM, een vitaal gebouw, 1991Provincie Limburg: Slothauber & Graatsma, Kubusconstructie 19..?

Works on loan

Provincie Limburg: Slothauber & Graatsma, Kubusconstructie 19..?

Who doesn't like cookies?