Jaarverslag 2013

30 06 2014

info

Over VBCN

De Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) is een samenwerkingsverband van bedrijven, organisaties en instellingen die naast hun kernactiviteit (hedendaagse) kunst verzamelen.
De vereniging is een professioneel platform waar conservatoren en kunstadviseurs van bedrijfscollecties kennis en ervaring uitwisselen.

De VBCN treedt ook in dialoog met vertegenwoordigers uit het culturele veld, zoals het museale, commerciële of alternatieve circuit (kunstenaarsinitiatieven). Bij haar oprichting in 2005 heeft de VBCN de woorden 'dynamisch', 'onafhankelijk', 'grensoverschrijdend' en 'stimulerend' als kernwaarden gekozen.

Missie

De VBCN is hèt platform voor bedrijfscollecties in Nederland.

De VBCN verbindt bedrijfsleven en beeldende kunst en stimuleert onderlinge samenwerking.

Binnen de VBCN wisselen conservatoren en kunstadviseurs kennis uit over de beroepspraktijk.

De VBCN bevordert en initieert het debat over en onderzoek naar de culturele en maatschappelijke rol van bedrijfscollecties.

 

Feiten en cijfers

De VBCN bestaat uit drieenvijftig organisaties met een bedrijfscollectie.

De VBCN leden bezitten gezamenlijk meer dan 100.000 kunstwerken.

Door middel van bedrijfscollecties komen dagelijks honderdduizenden medewerkers in aanraking met hedendaagse beeldende kunst. Bedrijfscollecties stimuleren de ontwikkeling van de hedendaagse beeldende kunst in Nederland door het geven van opdrachten aan kunstenaars en aankopen van werk voor de collecties (tussen 10 en 15 % van totale kunstmarkt).Door werken uit te lenen aan musea maken bedrijfscollecties jaarlijks tientallen exposities mogelijk.

Bestuur 2013

Sabrina Kamstra - voorzitter
(Collectie AMC) 

Jacqueline de Rooij- penningmeester
(Collectie DNB)

Sanne ten Brink- contacten leden
(Collectie ING) 

Catharien Romijn -publiciteit
(Collectie DSM)

Sandrien van Noort -contacten leden
(Collectie LUMC)

Miel Josemans -secretariaat
(Collectie Sanquin)

Het bestuur is het afgelopen jaar maandelijks bij elkaar gekomen om te vergaderen

Bedrijfscollecties in de media2013

De bank denkt  mee met verzamelaars, NRC Handelsblad, 4 december 2013

Achemea kunstcollectie op een laag pitje, Volkskrant, 7 december, 2013

Een Rembrandt in de vergaderzaal: Bert Koopman, FD, 16 november 2013

Boardroom legacies. Company art collections are going under the hammer to raise cash. Financial  Times, Wealth, Autumn, 2013

Met de beurskoers als kompas, Trouw, 4 juni, 2013

Kunst kan een lichtpuntje vormen, gastvrije Zorg, nr. 5

'Puur nobele initiatieven dien je te wantrouwen", FD, 29 maart, 2013

Te confronterend voor op kantoor, NRC handelsblad, 1 maart 2013

 

Activiteiten 2013

6 februari

Bezoek preview Art Rotterdam

 

17 maart

Op uitnodiging van het Bonnefantenmuseum bezoek aan de TEFAF en netwerkborrel

 

8 april

Lancering nieuwe huisstijl, website en Facebookpagina

 

De VBCN wil graag goed communiceren over de collecties van de aangesloten leden.Daar hoort een nieuwe huisstijl bij, die duidelijk maakt waar de vereniging en de individuele leden voor staan en wat hun activiteiten zijn. In opdracht van de VBCN  heeft Arthur Herman van ontwerpbureau Kummer & Herrman de nieuwe huisstijl vormgegeven.

www.vbcn.nl

Eerste editie van de VBCN OPEN : curatorenprijs

De Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) nodigde voor de eerste VBCN open in 2012 tentoonstellingsmakers uit een voorstel in te dienen voor een expositie met of over bedrijfscollecties. Bedrijven die aangesloten zijn bij de vereniging stelden hun kunstcollecties hiervoor open. Met de curatorenprijs wil de VBCN hedendaagse tentoonstellingsmakers ondersteunen, stimuleren en een platform bieden. Deelneming staat open voor tentoonstellingsmakers (zonder leeftijdslimiet) die in Nederland wonen en zelfstandig een expositie kunnen opzetten en organiseren.

Een jury, bestaande uit Annabelle Birnie, Daniela Petovic, Ella van Zanten, Sharon Oldenkotte-Vrolijk, Pietje Tegenbosch, Sietske van Zanten en Alexander Strengers, met ervaring op het gebied van bedrijfscollecties selecteerde de kandidaten die hun voorstel mochten presenteren. De winnaar werd in september bekend gemaakt en kreeg vervolgens de kans zijn/haar expositie te realiseren. Hiervoor werd een productiebudget inclusief een bescheiden honorarium beschikbaar gesteld.

 

De eerste editie in 2013 is gewonnen door het curatorenduo Claire van Els en Hendrik Folkerts. Hun project 'Time deposits' onderzocht de rol van hedendaagse performancekunst in bedrijfsruimtes. Het duo vindt "de VBCN OPEN een unieke gelegenheid voor jonge curatoren om een nieuw project te ontwikkelen, dat zich afspeelt buiten de gebaande paden van de kunstwereld. Voor ons was het een grote uitdaging om na te denken over de status van performancekunst binnen bedrijfscollecties en -locaties, en kunstenaars uit te nodig om daar samen met ons op te reflecteren."

Time deposits werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN), de kunstcommissie van de Nederlandsche Bank, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Institut Français Pays-Bas.

 
Marie ReinertBull & Bear
In het kader van time deposits zal Reinert bij de Nederlandsche Bank een maand lang een performance opvoeren die slechts gedeeltelijk zichtbaar zal zijn voor de bezoekers van de tentoonstelling Bull & Bear, waarvan de titel verwijst naar de opwaartse en neerwaartse trends op de financiële markt. Haar werkis gebaseerd op een 'antropologisch' aandoende onderzoeksmethode die Reinert reeds in eerdere projecten heeft beproefd en waarbij zij een kijkje neemt in verschillende sociale (werk)omgevingen. In haar nieuwste performance zal Reinert - met de hulp van een speciaal ontwikkeld kompas, waarbij de richting van het noorden wordt vastgesteld door middel van de actuelehandelskoersen van de Euro en de Dollar - dagelijks het gebouw verkennen en intensieve gesprekken voeren met de medewerkers over hun functie en positie binnen de organisatie. De continue koerswijzigingen vertalen zich direct in lichamelijke handelingen; Reinert zal zich naar gelang de beurskoers richting bepaalde plekken in het bankgebouw begeven. De kunstenaar koppelt hiermee de ruimtelijke gegevens van de Nederlandsche Bank aan het financiële systeem waarmee deze onlosmakelijk verbonden is, waardoor Reinert uitdrukking geeft aan de economische condities die ons gemerkt of ongemerkt bepalen. De registratie en documentatie worden direct tentoongesteld in de expositie Bull & Bear. Daarnaast zal in de tentoonstelling ander werk van Reinert te zien zijn: de film Roll On, Roll Off (2010), welke de kunstenaar maakte naar  aanleiding van een langdurig soortgelijk 'onderzoek' op een Oekraïens vrachtschip, en de serie tekeningen Études Geste (2010).

Mounira al Solhand suddenly there were women
Als tegenhanger van Reinerts performancemodel zal Mounira Al Solh bij het ministerie van Buitenlandse Zaken een reeks ten uitvoer brengen die in de centrale vergaderruimte van het gebouw de rol van de performance als live event verkent.and suddenly there were women bestaat uit een fictief gesprek over de specifieke context van het ministerie van Buitenlandse Zaken en wat het betekent om hier een performance ten tonele te brengen. Geïnspireerd door de centrale vergaderruimte, die het podium is van vele

internationale ontmoetingen bij het ministerie, en de portretten van alle voorgaande - voornamelijk mannelijke - ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, die bij de ingang van deze ruimte hangen, ondervraag Al Solh zichzelf en de bezoekers over haar achtergrond als Libanese kunstenaar in Nederland, vervagende landsgrenzen en de representatie van vrouwen in de politiek.

 

8 mei t/m 19 juni

VBCN OPEN - Time Deposits

Marie Reinert - Bull & Bear, De Nederlandsche Bank

 

23 mei

Bezoek aan de tentoonstelling VBCN OPEN - Time Deposits in DNB  met toelichting conservatoren

Bezoek Open studio's De Ateliers Amsterdam

 

10,11,12 juni

Als onderdeel van de VBCN OPEN - Time Deposits

Een drietal performances in het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken door Mounira Al Solh - and suddenly there were women

 

11 juli 2013

Bijeenkomst voor kunstcommissie van de VBCN in het Kröller Müller museum in Otterlo

Op uitnodiging van het VBCN bestuur kwamen de  leden van de vereniging en hun kunstcommissies  donderdag 20 juni bij elkaar. Doel van de bijeenkomst was de verantwoordelijken voor de kunstcollecties van de aangesloten bedrijven bij elkaar brengen en in te gaan op de relatie bedrijf- en museaal collectioneren.

VBCN voorzitter Sabrina Kamstra introduceerde de sprekers van de middag: Eva Rovers, biografe van Helene Kröller-Müller, en Britta Färber, Deputy Head Art Collection Deutsche Bank.

Daarna lichtte de zakelijk directeur van het museum kort de plannen toe ter opluistering van het 75-jarig bestaan van het museum in juli.

De bijzondere rol  van Helene Kröller-Müller , de grondlegger van de collectie van Kröller-Müller  museum, werd toegelicht door Eva Rovers, auteur van De eeuwigheid verzameld. Helene Kröller-Müller (1869-1939). Rovers ging in op de vraag of de verzameling van Helene Kröller-Müller als een van de eerste bedrijfscollecties in Nederland gezien kan worden. Uit haar verhaal bleek dat Helene Kröller-Müller, getrouwd met de steenrijke zakenman Anton Müller, grote ambities koesterde en een collectie wilde opbouwen die  een monument van cultuur moest worden. Samen met de befaamde kunstkenner H.P Bremmer gaf zij haar ambities vorm.

Helene zorgde ervoor dat haar verzameling voor een groot publiek toegankelijk werd. Het kantoor van haar man  Müller & co aan de Lange Voorhout in Den Haag was Helenes expositieruimte. De zakenrelaties van Anton Kröller werden hier rondgeleid en later mocht ook het grote publiek tegen betaling komen kijken. De eerste bedrijfscollectie was geboren.  In 1922 werd het bedrijf Müller & co zwaar getroffen door de crisis. De plannen voor een eigen museum gingen niet door. Helene zag zich genoodzaakt haar collectie aan de Nederlandse Staat te schenken met als voorwaarde dat er een passend museum voor werd gebouwd. Nu 75 jaar later viert het Kroller-Muller Museum zijn jubilieum.

Conservator  Britta Färber van de Deutsche Bank, het bedrijf met de grootste en meest toonaangevende bedrijfscollectie ter wereld, sprak over het beheer en beleid van de corporate art collectie van de bank.

De Deutsche Bank kunst verzamelt volgens Färber vanuit de gedachte  om een 'sociaal kunst kapitaal' op te bouwen. Kunstenaars komen vaak met nieuwe ideeën die leiden tot nieuwe perspectieven en innovatieve oplossingen. Dat de collectie gericht is op werken op papier, sluit aan bij deze gedachte, zo stelt Färber: op papier ontstaan ideeën  en worden concepten uitgewerkt die in de toekomst het verschil kunnen maken.

De collectie van de Deutsche Bank  is in 1979 ontstaan als het initiatief van één kunstminnende bankier. Op zijn iniatief kwam het concept Art at Work tot stand in het filiaal in New York. In 1986  jaar telde de verzameling bijna 3000 werken en werden de Deutsche Bank Towers in Frankfurt ingericht. Tegenwoordig zijn de zestig verdiepingen van de torens ingericht met 1800 kunstwerken van meer dan 100 kunstenaars, afkomstig uit meer dan 40 landen.

De collectie van de Deutsche Bank telt ongeveer 60.000 werken  die verspreid zijn over in totaal 900 kantoren.

25 september

 

Fotografieworkshop en bezoek preview Unseen

 

8 november 2013

 

China International Corporate Art Collection & Art Investment 

De start was een interview met Sabrina Kamstra  over de VBCN, een gesprek dat tijdens het eerste China International Corporate Art Collection Forum in 2012 in Beijing werd gepubliceerd. Op verzoek van de Chinese organisatie van het Center of International Cultural Exchange (CICE) en de China Europe Financial Exchange(CEFE) vroeg  het VBCN bestuur begin 2013 aan alle leden  om een verhaal over hun eigen kunstcollectie aan te leveren. De  bijdrages werden gepubliceerd  in de Chinese  catalogus Entering Corporate Art Collections.

In het  fraai vormgeven boekje geven negen internationale bedrijfscollecties, waaronder  ING, DSM en het AMC hun filosofie op het verzamelen weer.   Hierop volgde een uitnodiging aan de VBCN om op 8 november 2013 deel te nemen aan een congres in Beijing waarin het thema bedrijfscollecties centraal stond.

Tijdens dit  China International Corporate Art Collection & Art Investment  kwamen onderwerpen als de rol van bedrijfscollectie, kunst als belegging en kunst als binding met de sociaal-maatschappelijke omgeving aan de orde.  Catharien Romijn(DSM)  besprak geschiedenis en het concept van de DSM waarin de collectie zoveel mogelijk de business strategie van het bedrijf probeert te weerspiegelen. Robert Korzinek , adviseur van  Hiscox  Art Collection in Londen , belichtte de ontwikkelingen van het verzekeren van kunst en David Wang van Simmons & Simmons  Art  Collection  de juridische aspecten van een bedrijfscollectie.   Kunstsponsoring en de rol van de bedrijfscollectie in China werden besproken door Chen Shaofeng , professor aan de universiteit van Peking en Jiang Yingchun directeur van het staatsbedrijf Poly Group & Poly Museum in Beijing .

De doelstellingen van de VBCN werden voor het voetlicht gebracht door onze voorzitter Sabrina Kamstra, die in het kort ook de collectie van het AMC belichtte. De zaal, gevuld met Chinese galeriehouders, medewerkers van musea en vertegenwoordiger van de overheid en uit het bedrijfsleven, kreeg vervolgens de mogelijkheid om vragen te stellen. De dag werd afgesloten met de aankondiging van de organisatie dat de VBCN nu een zustervereniging heeft in China: the Chinese Association of Corporate Art collections .

 

21 november

 

Bezoek Prix de Rome, De Appel Arts Centre

Algemene Leden Vergadering

Dare & Share

Jaarlijks VBCN Diner

 

Financieel overzicht 2013 (bedragen in euro)

Balans per 31-12-2013Actief

31-dec-13


31-dec-12

Liquide middelen
ING 66.18.27.348

-21


16.942

ING 65.99.50.642

1.878


3.059

Te vorderen

1.000


0

totaal

2.857


20.001

Passief
Nog te betalen

2.950


11.697

Reserve

-93


8.304

totaal

2.857


20.001

Staat van baten en lasten


Baten

2013


2012

contributie (zie toelichting)

53.500


49.500

ontvangen bankrente

0


3

totaal baten

53.500


49.503

Lasten
secretariaat

34.453


31.121

beeldrecht

3.267


3.213

organisatiekosten

2.941


1.225

ledenbijeenkomst

2.252


-

representatie en bestuurkosten

648


103

bankkosten

241


176

website

-161


25.675

curatorenprijs

18.256


793

totaal lasten

61.896


62.306

exploitatieresultaat

-8.396


-12.803

totaal

53.500


49.503

Who doesn't like cookies?