Monique Eller en Bodine Koopmans

27 januari 2016

Double Dutch VU Expositie- ruimte

De Vrije Universiteit Amsterdam opent dinsdag 2 februari 2016 de tentoonstelling DOUBLE DUTCH. Nederlandse tweelingen (eeneiig en twee-eiig) in de leeftijd van 3 tot 93 jaar zijn op bijzondere wijze geportretteerd door fotografen Monique Eller en Bodine Koopmans. De fotoserie is tot stand gekomen in samenwerking met VU-hoogleraar Dorret Boomsma en het Nederlands Tweelingen Register. DOUBLE DUTCH is voor iedereen toegankelijk en te zien  in het hoofdgebouw van de VU. Wegens aanhoudend succes is de tentoonstelling verlengd t/m 30 juni. Naar aanleiding van de tentoonstelling is een boek met de fotoportretten verschenen. Holland Entwined is te koop in de boekhandel van de VU of te bestellen via de kunstenaars: info@moniqueeller.nl of info@bodinekoopmans.nl.

Dubbelportret of niet? 
De fotografen hebben zich in de portretten laten inspireren door de gelijkenis en verschillen bij tweelingen, maar ook door de onderlinge verbondenheid. De serie toont de tweeling in de huidige moderne Nederlandse samenleving. Van jong tot oud met een diepere laag die de kijker in de wereld van de geportretteerde tweeling brengt. Eller en Koopmans studeerden beiden af aan de fotoacademie Amsterdam. Anderhalf jaar geleden gingen zij de uitdaging van een samenwerking aan. Dit resulteerde in de coproductie DOUBLE DUTCH.

Nederlands Tweelingen Register
Het Nederlands Tweelingen Register is op 1 februari 1987 aan de VU opgericht ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Er staan ruim 200.000 personen ingeschreven die deel uitmaken van een meerlingfamilie waarvan ruim 96.000 zelf deel zijn van een meerling.

Over de VU Expositieruimte
In de VU Expositieruimte ontstaan ontmoetingen tussen kunst en wetenschap. Net als de wetenschap biedt kunst ons nieuwe inzichten, maar dan vanuit de verbeelding. Kunst past bij de VU omdat de VU wetenschappers wil opleiden die midden in de maatschappij staan, kritisch en nieuwsgierig zijn.

Vrije Universiteit Amsterdam
De VU staat al sinds 1880 voor een onderscheidende manier van wetenschap beoefenen en studenten opleiden. Een manier die zich uit in verregaande maatschappelijke betrokkenheid, het omarmen van diversiteit en een open houding. We stimuleren onze 23.000 studenten en ruim 4.500 medewerkers dan ook om hun grenzen te verleggen en verder te kijken: verder dan het individu, het eigen vakgebied en het hier en nu. VU is verder kijken.

 

Contactgegevens

Pers
Els Drummen

+ 31 (0)6 11840839
els.drummen@nn-group.com

Secretariaat
secretariaat@vbcn.nl

Post
Secretariaat VBCN
p/a J. Ceelen
Croeselaan 253 BIS
3521 BR Utrecht

Concept en vormgeving
Kummer & Herrman

Techniek en hosting
8bahn

Content Management
Imee Luteijn Marije Bettenhaussen Wende Wallert  

Copyright
© 2013 - 2020 Vereniging
Bedrijfscollecties Nederland

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.vbcn.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.

Alle bepalingen en voorwaarden van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland zijn van toepassing.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Beeldrecht te Amsterdam.

© c/o Beeldrecht Amsterdam